Twee wandelaars in de tuinen van Kasteel Middachten
Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Toerisme & recreatie algemeen

Het eerste dossier van de LDA Kennisbank is een algemeen dossier, waarin u informatie vindt over toerisme & recreatie in het algemeen. Denk aan publicaties van onderzoeksresultaten, rapporten over trends en ontwikkelingen in de sector en verwijzingen naar websites met sector overkoepelende gegevens.
Categorie: Publicatie

Kerncijfers Gastvrijheidseconomie

Verken de recente kerncijfers van de Gastvrijheidseconomie 2023. Van internationaal toerisme tot economisch belang - ontdek relevante data en trends in toerisme en recreatie. Lees nu!

Categorie: Publicatie

De Nationale Datastrategie

5 okt. 2023

Voor de komende jaren (2024-2027) geven wij richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector door middel van De Nationale Datastrategie. De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Tot slot activeren we de strategie in het hoofdstuk ‘Van strategie naar mogelijke activiteiten’.

Categorie: Cijfers

Eurostat-data over internationale ontwikkelingen

1 okt. 2021

Database met kerncijfers en ontwikkelingen in Europa (onder andere over toerisme).

Categorie: Cijfers

UNWTO-data over internationale ontwikkelingen

1 okt. 2021

Het UNWTO is de World Tourism Organization van de United Nations, de organisatie die verantwoordelijk is voor de promotie van het wereldwijde toerisme. Op hun website zijn de standaarden IRTS en TSA terug te vinden, als ook de database met statistieken over toerisme van over de hele wereld.

Categorie: Cijfers

Sectorprognoses ABN AMRO

1 okt. 2021

De website van ABN AMRO waar je sectorprognoses, rapporten, artikelen en analyses vindt over de toerisme sector.

Categorie: Cijfers

CBS pagina Vrije Tijd en Cultuur

1 okt. 2021

Op de CBS pagina Vrije Tijd en Cultuur plaatst het CBS nieuwsberichten, verdiepende artikelen en publicaties over vrije tijd en cultuur.

Categorie: Publicatie

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 (versie 2)

5 apr. 2021

Deze geactualiseerde versie van de R&T standaard is een leidraad voorziet de Nederlandse toeristisch-recreatieve sector van gestandaardiseerde concepten en definities. De standaard geeft daarnaast een overzicht van de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. De eerste publicatie gaat over het thema Bezoekers: omvang en profiel.

Categorie: Publicatie

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

1 dec. 2020

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020 geeft een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken en inzicht in de nieuwste trends en marktontwikkelingen in de sector. Het bevat veel cijfers over toerisme en recreatie.