Het Gezicht Van Nijmegen Romeins masker van Andreas Hetfeld op Veur-Lent
Copyright: © Kim Kaminski via Nationale Beeldbank

Interview met voorzitter Marieke Politiek

In een open netwerk samenwerken aan betere data

In het openingsinterview van het ‘Magazine Landelijke Data Alliantie’ vertelt de voorzitter van de programmaraad Marieke Politiek alles over dit unieke netwerk, de successen en de uitdagingen voor de toekomst.

We mochten alles vragen maar lieten ons eerst uitleggen wat de Landelijke Data Alliantie precies is en vooral wat niet. Ook behandelen we innovatie van onderzoek, de toegang tot data en een verfijnde regionalisering van data. Verder worden heel wat misverstanden over de LDA uit de weg geruimd. Over wanneer je in de LDA zit en of al het toeristisch onderzoek in Nederland via de LDA moet lopen. Het pijnpunt van de sector dat voor elk onderzoek met de pet moet worden rondgegaan blijft ook niet onbesproken.

Ambities heeft Marieke genoeg: “Ik hoop op een gezamenlijke datastrategie die iedereen omarmt en waar partijen mee voor aan de lat willen staan. Het zou ideaal zijn als provincies en gemeenten de Nationale Datastrategie vertalen naar hun eigen gebied.” Tot slot gaan we in op nieuwe indicatoren die moeten worden ontwikkeld om de ambities zoals we die in Perspectief 2030 hebben geformuleerd te meten.

Dit artikel is verschenen in het ‘Magazine Landelijke Data Alliantie' , een journalistieke productie waar 20 betrokkenen bij de LDA en gebruikers van data aan het woord komen. De redactie van NRIT peilde drie jaar na de start van de LDA de stemming onder dataminnende professionals en kwam terug met heel veel mooie verhalen.

In het LDA Magazine staat het complete interview op pagina 6 t/m 11.