Landelijke Data Alliantie

In de Landelijke Data Alliantie (LDA) brengen we data en kennis over toerisme en recreatie van, naar en in Nederland samen, delen we inzichten en zorgen we samen voor meer datagedreven (beleids)keuzes in de gastvrijheidssector. Je vindt op onze site meer informatie over wie er actief zijn in het netwerk en welke onderzoeksprojecten we gezamenlijk uitvoeren. In de kennisbank vind je relevante onderzoeken op onderwerp, maar ook een overzicht van handige snelkoppelingen naar dashboards waar veel data te vinden is over toerisme en recreatie in Nederland.

Spoorpark Kempentoren

De Nationale Datastrategie biedt richting voor datagedreven werken in de toerisme- en recreatiesector

Voor de komende jaren (2024-2027) geven wij richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector door middel van De Nationale Datastrategie. De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Tot slot activeren we de strategie in het laatste onderdeel: ‘van strategie naar mogelijke activiteiten’.

Bekijk de Nationale Datastrategie.

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Lees nu ook het LDA Magazine met daarin interessante interviews met zo’n 20 vakgenoten die betrokken zijn bij de LDA.

Nieuws

Genmab Utrecht Science Park
Categorie: Nieuws

LDA Kennisdag ‘Van data naar inzichten’

16 apr. 2024

Op 23 mei vindt de LDA Kennisdag plaats. Meld je aan!

Koepel in het Teylers Museum in Haarlem
Categorie: Nieuws

Update projecten Data & Development Lab (DDL)

11 apr. 2024

Verken de recente projecten van het Data & Development Lab (DDL), waaronder het regionaliseren van SLA-gegevens en de 2035 forecast, om toeristisch beleid te verbeteren en te verdiepen.

Zonnige dag aan de Singel in Utrecht
Categorie: Nieuws

Inzichten uit het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek

11 apr. 2024

Verdiep je in het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek en ontdek hoe Nederlanders hun vrije tijd actief en gevarieerd buitenshuis doorbrengen, inclusief participatiegraad en bestedingspatronen.

Nieuwe publicaties en projecten

Categorie: Publicatie

Internationaal bezoek in beeld

31 juli 2023

Resultaten van twee gecombineerde onderzoeken: Onderzoek Inkomend Dagbezoek 2021/2022 (OID) en Onderzoek Inkomend Toerisme 2022 (OIT). De resultaten uit deze studies geven een preciezer antwoord op de vragen ‘wie zijn de bezoekers die bijdragen aan de toekomst van onze bestemming?’ en ‘wie zijn de bezoekers die er met hun bezoek of verblijf steeds meer voor zorgen dat iedere Nederlander profiteert van toerisme?’

Categorie: Publicatie

De Nationale Datastrategie

5 okt. 2023

Voor de komende jaren (2024-2027) geven wij richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector door middel van De Nationale Datastrategie. De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Tot slot activeren we de strategie in het hoofdstuk ‘Van strategie naar mogelijke activiteiten’.

Categorie: Publicatie

Jaaroverzicht LDA activiteiten

15 dec. 2023

Alle jaaroverzichten van de LDA op één plek bij elkaar. Bekijk wat we met elkaar bereikt hebben over de jaren heen.

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder