Vriendinnen kijken samen over het water uit in Waterland
Copyright: © Sabrina Gaudio

Aansluiten?

Iedere organisatie met behoefte aan data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland is welkom in ons netwerk.

Door samen op te trekken delen we kennis en geven we richting aan aanvullend onderzoek. Gezamenlijk verkrijgen we zo waardevolle data en een actueel en volledig inzicht in ontwikkelingen.

Dit is een welkome basis voor meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Oriënteren en kennismaken

De rol die uw organisatie speelt in de LDA kan wisselen per project en is afhankelijk van uw eigen datavraagstukken en onderzoeksexpertise.

Wilt u zich oriënteren op de mogelijkheden, neem dan contact op via het Programmabureau.

Verder kennismaken met de LDA? Kom dan naar een van onze kennisdagen. Kijk hiervoor in de agenda.