Mensen wandelen op plein voor Rotterdam Centraal Station
Copyright: © Jurriaan via Unsplash

Perspectief Bestemming Nederland 2030

De LDA is een rechtstreeks resultaat van Perspectief Bestemming Nederland 2030. Deze visie op bestemming Nederland is samengesteld met naast ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur ook bewoners en bestuurders.

Iederéén laten profiteren van toerisme

Uitgangspunt is dat Nederland in 2030 een land is waar we wonen, werken en recreëren met plezier, waar bezoekers zich welkom voelen en waar ondernemers kunnen floreren.

De verwachting is dat het aantal internationale bezoekers aan ons land richting 2030 stijgt met 50 procent. Doel is om iederéén van deze groei te laten profiteren, dus bezoekers, bedrijven én bewoners. Perspectief 2030 geeft hier richting aan.

Prioriteiten en randvoorwaarden

Om deze ambitie te realiseren, staan in Perspectief 2030 vijf prioriteiten centraal:

  • Lusten en lasten in balans: meer lusten van toerisme dan lasten
  • Nederland overal aantrekkelijk: meer steden en streken op de kaart als aantrekkelijke bestemming
  • Toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te bereiken steden en streken
  • Verduurzaming moet: leefomgeving met minder verspilling en vervuiling
  • Een gastvrije sector: een gastvrij Nederland

Hiernaast benoemt Perspectief 2030 drie randvoorwaarden voor succes:

  • Professionalisering van organisatie en regie
  • Extra investeringen
  • Beschikbaarheid van data en inzichten

Data en inzichten genereren

Ten aanzien van de laatstgenoemde randvoorwaarde is de conclusie dat er behoefte is aan actuele, volledige en soms ook nieuwe data. Dit is immers de basis voor datagedreven beleidsbeslissingen en een vergrote concurrentiekracht van ondernemers. In Perspectief 2030 staat dat een (onafhankelijke) landelijke samenwerking rondom data en inzichten over toerisme en vrije tijd hierbij zou kunnen helpen. Als een van de eerste actiepunten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kwam hierop in 2018 de Landelijke Data Alliantie (LDA) tot stand.