Fietser maakt foto op brug
Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Stakeholders over de LDA

Het vergezicht voor de Landelijke Data Alliantie

De LDA is heel bewust niet gestart met een groots masterplan. Samen voortvarend de voorliggende uitdagingen oppakken was het devies. Inmiddels staat de databasis, is het tijd om vooruit te kijken en wordt gewerkt aan een Landelijke Data Strategie. Daarover praten we met Jos Vranken (NBTC), Menno Stokman (CELTH), Wendy Sieger (Kennisnetwerk Destinatie Nederland), Dick van der Velde (provincie Zeeland) en Pieter Roos (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig hoe ze tegen de LDA aankijken, hoe ze de financiering willen borgen en willen we weten hoe ze de LDA in 2030 zien.

In het gesprek schuwen ze pikante uitspraken niet. Voor Jos Vranken mag de LDA wel wat scherper aan de wind zeilen: ““Ik merk dat strategie en strategisten soms te lang betrokken blijven bij de uitvoering en daardoor gaat de snelheid en uitvoeringskracht in mijn beleving toch wel een beetje verloren.” De kracht van de LDA zit voor Wendy Sieger heel erg in het samen aan een groter doel werken. “Het is heel waardevol dat we nu een soort ecosysteem hebben opgezet.” Maar het gaat haar niet snel genoeg: “We gaan nu redelijk langzaam omdat we de middelen niet hebben om te versnellen. Ik vind dat de LDA moet kunnen versnellen anders missen we als bestemming Nederland de boot.” Ook voor Menno Stokman is een versnelling hard nodig: “Je ziet dat partijen de uitdagingen rond human capital heel belangrijk vinden. Dat vinden we al jaren en nu is er dan eindelijk een Arbeidsmarktmonitor voor de gastvrijheidssector. Dat heeft heel lang geduurd en kan beter.” Dat die data er niet was, vindt Stokman eigenlijk best wel vreemd want toerisme zorgt al heel lang voor veel bestedingen en nog meer werkgelegenheid.

Ronduit kritisch is Vranken op de financiering van toeristische statistieken in Nederland: “Mijn wens is dat je voor de basisstatistieken niet steeds als LDA met de pet rond moet. Het kan toch niet zo zijn dat je voor de belangrijkste inzichten op recreatie en toerisme elke keer bij onder andere twaalf provincies voor een habbekrats langs moet. Dat geld zou veel beter besteed zijn aan het realiseren van de goede data en relevante inzichten.” Voor Sieger moet het collectebusmodel zoals ze het door Vranken geschetste model omschrijft direct stoppen. “Die collectebus, dat verhaal, moet echt stoppen”, zegt ze resoluut.

Ook Van der Velden is voorstander van een landelijk budget voor landelijke statistieken en pakt de handschoen op: “Ik maak deel uit van de Kerngroep Toerisme en als we de gelegenheid hebben om de minister aan te spreken omtrent data maak ik structurele en meerjarige middelen en snelheid graag onderwerp van gesprek.” Volgens Pieter Roos schiet het ministerie van EZK niet bij voorbaat met de geldbuidel te hulp: “De budgetten zijn de budgetten en die zullen ook niet snel veranderen. Wat je wel ziet is dat er taakverschuivingen plaatsvinden met meer focus op het versterken van de kennisbasis.” Stokman ziet voor wat betreft de financiering een belangrijke rol voor de Landelijke Data Strategie die nu wordt ontwikkeld: “Het zou mooi zijn als we tot een gezamenlijke strategie komen zodat partijen aan de voorkant kunnen instemmen en daarvoor budgetten alloceren.”

Dit artikel is verschenen in het ‘Magazine Landelijke Data Alliantie' , een journalistieke productie waar 20 betrokkenen bij de LDA en gebruikers van data aan het woord komen. De redactie van NRIT peilde drie jaar na de start van de LDA de stemming onder dataminnende professionals en kwam terug met heel veel mooie verhalen.

In het LDA Magazine staat het complete interview op pagina 34 t/m 41.