Containerschip in haven
Copyright: © Sergio Souza via Unsplash

Financiering

De LDA kent algemene kosten en projectkosten. Deze worden gedragen door de deelnemers.

Algemene kosten

Het programmabureau verzorgt de coördinatie van het netwerk, de organisatie van kennisbijeenkomsten en het samenbrengen van resultaten uit het werkprogramma. Deze proceskosten worden gemaakt door NBTC, dat hiervoor één medewerker voor drie dagen per week beschikbaar stelt. De kosten worden gedekt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit de basisbeschikking van NBTC.
De overige kosten die samenhangen met activiteiten, zoals de afstemming van een landelijke standaard, het digitaal ontsluiten van data en onderzoeken en de organisatie van landelijke en regionale kennisdagen, worden gedekt door de leden.

Projectkosten

Hiernaast zijn er projectkosten. Deze betreffen de dekking van uurkosten van organisaties die een project uitvoeren en out-of-pocket kosten die hiermee gepaard gaan. Projectkosten worden gedragen door de deelnemers op basis van een uitgewerkt projectplan inclusief begroting.

In-kind bijdrage

De leden van de programmaraad ondersteunen de LDA in-kind, wat per jaar neerkomt op zo’n veertig uur. De leden dekken de kosten hiervoor zelf. Ditzelfde geldt voor de uren die de deelnemers en hun medewerkers besteden aan het bezoeken van LDA-kennissessies.

Onderzoek vanuit het netwerk

We verlenen (voorlopig) geen onderzoeksopdrachten aan externe partijen. Wel kunnen er vanuit een gezamenlijke onderzoekbehoefte projecten ontstaan die binnen het netwerk worden afgestemd en gefinancierd. In dit geval wordt per project door de coördinerende organisatie een financieringsaanvraag gedaan bij relevante partijen. Bij voldoende financiële dekking verloopt ook de financieringsstroom hierna via die coördinerende organisatie.