Mensen lopen door de stationshal van Utrecht Centraal
Copyright: © Marvin Kuhr

Open netwerk

De LDA is een open netwerk. Deelnemers sluiten zich aan uit eigen beweging om kennis en inzichten te delen en om te komen tot nieuwe of aanvullende data. Wij zijn dus een samenwerkingsverband en geen stichting of andere juridische entiteit.

Betere kennis en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland staan centraal in onze samenwerking. De bijdrage van deelnemers hieraan kan wisselen per project en is mede afhankelijk van de eigen expertise en onderzoeksvraagstukken.

Kruisverbanden en kruisbestuiving

Ieder project dat we opstarten vanuit de LDA, kent zijn eigen doel en scope. Bestaande en nieuwe connecties kunnen hierbij leiden tot kruisverbanden en kruisbestuiving. Vraagstukken van de LDA kunnen bijvoorbeeld worden opgepakt door het Data & Development Lab, of een ander kennisnetwerk. Omgekeerd kunnen inzichten van dit soort initiatieven leiden tot verdere verkenningen vanuit de LDA. Ons netwerk groeit zo uit tot een multidisciplinaire samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Vriendinnen kijken samen over het water uit in Waterland
Categorie: Het model

Aansluiten

Iedere organisatie met behoefte aan data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland is welkom in ons LDA-netwerk. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Masker langs de kust bij Scheveningen
Categorie: Het model

Deelnemers

Het fundament van het netwerk wordt gevormd door een aantal partijen die gezamenlijk optrekken om te komen tot actuele en volledige data over toerisme van, naar en in Nederland.