Kinderen lopen uit zee met hun bodyboards op het strand van Hoek van Holland
Copyright: © Claire Droppert

Programmaraad

Om een breed gedragen meerjarig werkprogramma te hanteren en om te bewaken dat de onderzoeksactiviteiten zijn gelieerd aan Perspectief 2030, werken we met een programmaraad. Dit is een vertegenwoordiging van onze deelnemers.

Jaarwerkprogramma

Op basis van input van deelnemers bepaalt, bewaakt en evalueert de programmaraad het jaarwerkprogramma, met hierin de vraagstukken waar dat jaar aan wordt gewerkt, inclusief timing, rollen en verantwoordelijkheden.

Projectgroepen

Voor de verschillende projecten, in elk geval voor de meer omvangrijke activiteiten, zijn projectgroepen ingericht. Deze rapporteren aan de programmaraad over de voortgang en resultaten van de betreffende projecten.