Wandelen op de Posbank bij Rheden
Copyright: © Frans Lemmens via Hollandse Hoogte / ANP Foto
Categorie:Artikel

Inzicht in vrijetijdsgedrag van Nederlanders

Wat doen Nederlanders in hun vrije tijd? Welke activiteiten ondernemen ze? En wat besteden zij aan vrijetijdsactiviteiten?

Dit zijn enkele vragen waar het nieuwe vrijetijdsonderzoek het “Nederlands Vrijetijdsonderzoek (NVTO)” antwoord op geeft. Het NVTO, opvolger van het ContinuVrijetijdsonderzoek (CVTO), brengt het vrijetijdsgedrag van Nederlanders in kaart. In het onderzoek wordt een brede range aan activiteiten meegenomen. Het gaat om inzicht in participatie, frequentie en totale omvang van de vrijetijdsactiviteiten, evenals inzicht in enkele kenmerken van de activiteiten.

Voor deze nieuwe opzet van het vrijetijdsonderzoek is gekeken of tracking data kon worden ingezet om inzichten te verkrijgen in recreatief/toeristisch (verplaatsings)gedrag van Nederlanders. Hiervoor is een pilot met het Nederlandse Verplaatsingspanel uitgevoerd, waarvan de uitkomsten zijn te lezen in het verslag. Uiteindelijk is besloten om het NVTO voor nu via de traditionele manier uit te voeren. Dit bleek op dit moment de meest geschikte methode om het vrijetijdsgedrag in kaart te brengen.

Doel

Het doel van het vrijetijdsonderzoek is om inzichten verkrijgen in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Het gaat daarbij om activiteiten buitenshuis, die met toeristisch/recreatief beleid zijn te beïnvloeden.

Resultaat

Het onderzoek levert de volgende inzichten op:

  • Inzicht in aantal Nederlanders (16 jaar en ouder) dat in de provincie, op jaarbasis, een bepaalde vrijetijdsactiviteit onderneemt (activiteiten van inwoners van de provincie en van bezoekers aan de provincie).
  • De frequentie waarmee de activiteiten worden ondernomen binnen de provincie.
  • De totale omvang van de verschillende vrijetijdsactiviteiten die binnen de provincie worden ondernomen (het aantal keer dat een activiteit in een jaar tijd is ondernomen).
  • Kenmerken van de activiteit (met wie, waar, wanneer, wat geeft men erbij uit etc.) op landelijk niveau en voor een aantal activiteiten op provincie-niveau.

De resultaten van het NVTO kunnen worden bekeken via het dashboard Nederlands Vrijetijdsonderzoek 2022/2023.

Daarnaast is er een rapportage gemaakt met de belangrijkste resultaten van het onderzoek.


Het onderzoek is gefinancierd door de provincies.