Bergkwartier Deventer
Copyright: © Iris van den Broek
Categorie:Nieuwsberichten

De pilot met het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is afgerond

24 feb. 2022

Samen hebben we ervaring opgedaan om met deze databron en nieuwe techniek data te verzamelen. Het doel van de pilot was om te bepalen of onderzoek op basis van tracking data structureel ingezet kan worden voor inzicht in recreatief/toeristisch (verplaatsings)gedrag van Nederlanders. Hierbij is met name gekeken of het een geschikte (onderzoeks)methode is voor een nieuw vrijetijdsonderzoek (opvolger van het CVTO) en Toeristisch Bezoek aan Steden (TBaS). Het is één van de pilots die met behulp van de extra subsidie (amendement van de leden Aertsen en Von Martels) uitgevoerd kon worden. Meer weten? Lees dan de de informatie over de pilot.

Bekijk meer over dit onderwerp