Mensen relaxen in een stadspark
Copyright: © Iris van den Broek

Projecten

Binnen de LDA werken we op projectbasis aan het verkrijgen en verbeteren van de beschikbare data en inzichten over toerisme en vrijetijd in Nederland. De projecten hebben een link met een of meerdere van onze onderzoeksthema’s. Wil je meer weten over alle projecten en activiteiten waar LDA in 2022 aan werkt, kijk dan in het magazine LDA projecten & activiteiten overzicht 2022.

Op dit moment werkt LDA ook met andere partijen aan 6 pilots, allemaal met als doel om de mogelijkheden van nieuwe onderzoekstechnieken en databronnen te verkennen. Drie van de pilots zijn gelinked aan het Onderzoek Inkomend Toerisme, één pilot aan het nieuwe CVTO.

Wil je weten hoe onze projecten ervoor staan, lees dan de laatste Update LDA projecten.

Update LDA projecten (december 2022)

Lees hier de laatste update van de LDA projecten

Update LDA projecten

Projecten

Foto van schilderij meisje met de parel
Categorie: Projecten

Onderzoek Inkomend Toerisme 2021/2022

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Fotograaf bij de Maeslant Stormvloedkering
Categorie: Projecten

Inkomend dagbezoek vanuit Duitsland en België

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

Kind in de kersenboomgaard
Categorie: Projecten

Onderzoek vakantiegedrag Nederlanders

In 2021 is het CBS gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek is een vervolg op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De provincies hebben geïnvesteerd in steekproefverhoging (2021 en 2022), waardoor meer analyses op provincieniveau mogelijk zijn.

Wandelen op de Posbank bij Rheden
Categorie: Projecten

Inzicht in vrijetijdsgedrag

Het nieuwe Nederlands Vrijetijdsonderzoek (NVTO) geeft inzicht in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders.

Mensen ontspannen bij Beachclub 'Indigo in Scheveningen
Categorie: Projecten

Leefstijlvinder

Een segmentatiemodel op de binnenlandse markt dat vaak ingezet wordt door partijen in de vrijetijdssector.

Vakantieverblijf in winterse omgeving in de buurt van Enschede
Categorie: Projecten

Verkenning: Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

Beter zicht op het aanbod van verblijfsaccommodaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau stimuleert datagedreven toeristische en ruimtelijke beleidskeuzes.

Luchtfoto Maeslantkering
Categorie: Projecten

Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030

Een nieuwe standaard voor methoden en definities in onderzoek binnen de vrijetijdssector.Pilots

Fietsers op brug
Categorie: Projecten

Pilot Inzicht van recreatief/toeristisch verplaatsingsgedrag van Duitse bezoekers met GPS tracking (afgerond)

Wat levert GPS data op voor het inzicht in het verplaatsingsgedrag van Duitse toeristen en dagbezoekers in Nederland?

Categorie: Projecten

Pilot Verdieping Arbeidsmarktmonitor op provinciaal en regionaal niveau

De Arbeidsmarktmonitor wordt verder ontwikkeld om dieper te kunnen inzoomen op provinciaal en regionaal niveau

Pinbetaling met creditcard
Categorie: Projecten

Pilot Bruikbaarheid van financiële transactiedata (eerste fase afgerond)

Zijn financiële transactiedata voldoende beschikbar en bruikbaar ter aanvulling of vervanging van onderzoeksdata?

Hardlopers en wandelaars bij het Kralingsebos
Categorie: Projecten

Pilot Inzicht in vrijetijdsgedrag van Nederlanders met het NVP (afgerond)

Is het mogelijk om met het Nederlands Verplaatsingspanel het vrijetijdsgedrag van Nederlanders goed in kaart te brengen?

Schermafbeelding GIS analyse
Categorie: Projecten

Pilot Mogelijkheden van analyse-systeem (GIS) voor verwerken en analyse van OIT resultaten

Hoe kunnen de gegevens van het Onderzoek Inkomend Toerisme en de pilots op een efficiënte manier geanalyseerd worden door middel van een analyse/GIS systeem?

 Wandelen in het waterberging- en inundatiegebied Schalkwijk
Categorie: Projecten

Datahub en voorspelmodel Overijssel

Met deze pilot is een datahub opgezet en wordt een voorspellingsmodel ontwikeld