Vakantieverblijf in winterse omgeving in de buurt van Enschede
Copyright: © Veerle Sloof
Categorie:Nieuwsberichten

Verkenning: inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. Zonder inzicht in het aanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van het huidig gebruik van het aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst.

Doel

Ons uiteindelijke doel is komen tot een (meer) volledig beeld van het aanbod van alle vormen van verblijfsaccommodaties in Nederland, inclusief vast kamperen, tweede woningen, jachthavens en particuliere verhuur. In deze verkenning worden alle noodzakelijke voorbereidingen voor een landelijke meting getroffen.

Resultaat

De verkenning heeft geresulteerd in landelijke afspraken over definities en bronnen, die nog worden opgenomen worden in de nieuwe R&T standaard. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een projectvoorstel voor het uitvoeren van een nulmeting en een aanpak voor beheer en actualisatie van aanboddata. Want uit de testen bleek dat naar schatting 80%-85% van alle toeristische verblijfsaccommodaties (exclusief particuliere verhuur) via de uitgevoerde werkwijze met de geselecteerde landelijke bronnen in kaart kan worden gebracht. De werkgroep adviseert om te werken aan een gezamenlijke opdracht om deze landelijke inventarisatie te laten uitvoeren.

Planning

Aan de hand van een vooraf opgesteld stappenplan en een beschrijving van de beschikbare data is men in 2022 aan de slag gegaan met het testen ervan in Zeeland (Veere), Utrecht (Utrechtse Heuvelrug) en Overijssel (Ommen). De resultaten zijn verwerkt in een eindrapportage (mei 2022). Daarmee is deze verkenning afgerond.

Deelnemers

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft dit project uitgevoerd, samen met andere partners uit het LDA-netwerk. Daarnaast hadden verschillende LDA-deelnemers zitting in de werkgroep.

Bekijk meer over dit onderwerp