Masker langs de kust bij Scheveningen
Copyright: © Aat Korving / Nationale Beeldbank via Hollandse Hoogte / ANP Foto

Deelnemers

Het fundament van ons netwerk wordt gevormd door een aantal partijen die nadrukkelijk gezamenlijk optrekken om te komen tot actuele en volledige data. Het gaat hierbij om het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies, Destinatie Nederland, Kenniscentrum Kusttoerisme, DMO’s, CBS, CELTH en NBTC. Ook de aansluiting van andere partijen is waardevol, zoals universiteiten, kenniscentra, brancheorganisaties en MKB-bedrijven in de toeristische sector.

Uitwisseling inzichten

Naast de betrokkenheid bij de LDA hebben veel van onze deelnemers hun eigen onderzoeksagenda. Buiten ons directe werkprogramma om delen we hierdoor ook in een breder kader inzichten met elkaar. Zo ontstaat een steeds completer beeld van het toerisme van, naar en in ons land. Dit maakt onder meer duidelijk waar er behoefte is aan aanvullende data, waarop we vanuit de LDA nieuw onderzoek kunnen initiëren.