Mensen ontspannen bij Beachclub 'Indigo in Scheveningen
Copyright: © Frans Lemmens / ANP
Categorie:Nieuwsberichten

Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder is een doelgroepsegmentatie die gebruikt wordt voor de binnenlande markt. Het model biedt hoge voorspellende waarde voor de manier waarop iemand recreëert. Op Leefstijlvinder.nl is meer informatie te vinden over dit model.

In 2021 is dit model onderdeel geworden van het LDA activiteitenprogramma, om de online tool te versterken, de bekendheid van het model te vergroten en meer draagkracht te genereren.  

Doel

Het uiteindelijke doel van de Leefstijlvinder is het toevoegen van waarde voor gebruikers in de vrijetijdssector. Dit kan zijn in beleidsdocumenten en –visies, marketingcommunicatie richting bezoekers en/of productontwikkeling.

Resultaat

Resultaten van dit project zijn: verbetering van de segmentatietool, verdieping door aanvullende onderzoeken, afstemming tussen provincies, adviesbureaus en andere partijen en een groter bereik van de segmentatie.

Planning

Dit is een doorlopend project waarbij meerdere contactmomenten per jaar zijn. Naar verwachting zal er in 2022 een onderzoek naar cultuurbeleving van de leefstijlen worden uitgevoerd. En er zijn al twee kennissessies geweest:

Deelnemers

Het beheer en de regie van de Leefstijlvinder is centraal geregeld en belegd bij MarketingOost. Op dit moment vormen de negen aangesloten provincies een werkgroep voor de Leefstijlvinder. Daarnaast is er een samenwerking met een aantal adviesbureaus om zo het gebruik van de Leefstijlvinder te stimuleren. Gezamenlijk worden de wensen en behoeften bepaald, welke vervolgens tot uitvoering gebracht worden.

Bekijk meer over dit onderwerp