Eerste zomerse dag - volle terrassen in Utrecht
Copyright: © Erik van 't Woud via Hollandse Hoogte / ANP Foto

Impact van toerisme

De impact van toerisme reikt verder dan economische effecten als bestedingen en werkgelegenheid. Als het gaat over impact van toerisme gaat het ook over de impact op het milieu en op bewoners van een stad of regio. In dit dossier vindt u informatie over dit onderwerp, met de onderstaande indeling.

Subdossiers Impact van toerisme:

  • Algemeen
  • Economische impact
  • Impact op leefomgeving
  • Impact op natuur/milieu

Economische impact

Categorie: Publicatie

Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022

19 mei 2022

Rapport met de belangrijkste cijfers op het gebied van fietsvakanties in Nederland. Er wordt in het rapport onderscheid gemaakt tussen fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten. Het rapport geef onder andere inzicht in het profiel van de vakantiefietser, maar ook in de bestedingen, het aantal buitenlandse fietsvakantiegangers en het marktpotentieel.

Categorie: Publicatie

KNEITER-leidraad

27 mei 2021

De KNEITER-leidraad is een leidraad voor economische impactanalyses binnen toerisme en recreatie. Het doel van deze KNEITER-leidraad is om de kwaliteit en vergelijkbaarheid te verbeteren van economische impactstudies in toerisme en recreatie, zodat betere en gerichte beslissingen genomen kunnen worden.

Categorie: Publicatie

Regionale omzetontwikkeling toeristische bedrijven 2019

27 nov. 2020

Inzicht in de omzetontwikkeling van het toeristische bedrijfsleven op regionaal niveau.

Categorie: Publicatie

Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme

3 nov. 2020

Het CBS heeft samen met het Data en Development Lab (DDL) een methode ontwikkeld waarmee het economisch belang per provincie kan worden gemeten. De provincie Gelderland is hierbij als pilot gebruikt. In dit rapport leest u de methodebeschrijving en de resultaten voor Gelderland.

Impact op leefomgeving

Categorie: Publicatie

Datalandschap Wegwijzer

2 juni 2023

De Datalandschap Wegwijzer maakt u wegwijs in het datalandschap van de toeristische sector en is bedoeld om gemakkelijker de juiste bron te vinden en meer datagedreven (beleids)keuzes te maken.

Categorie: Cijfers

Actualisatie regionaal inzicht in toeristische druk: gasten en overnachtingen 

13 feb. 2023

Gegevens over de mate van drukte door toerisme in verschillende regio's en COROP-gebieden in Nederland. Het geeft de capaciteit en bezettingsgraden in de regio's weer.

Categorie: Publicatie

Voorspelmodel toerismedrukte

1 juli 2021

Het Data & Development Lab heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is om voorspelmodellen te ontwikkelen (als middel) om inzicht te geven in verwachte bezoekersstromen.

Categorie: Cijfers

Regionaal inzicht in toeristische druk: intensiteit en dichtheid

29 okt. 2020

Dashboard dat inzicht geeft in de mate van drukte door toerisme in verschillende regio's en COROP-gebieden in Nederland. Het geeft het aantal overnachtingen per km2 (dichtheid) en per 100 inwoners (intensiteit) weer.

Impact op natuur/milieu

Categorie: Publicatie

Ecologische footprint van Nederlandse zakenreizigers

21 apr. 2021

Dit rapport van Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences, geeft inzicht in de carbon footprint van Nederlandse zakenreizigers.

Categorie: Publicatie

Ecologische footprint van internationale bezoekers

21 apr. 2021

Dit rapport van Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences, geeft inzicht in de carbon footprint van internationale bezoekers van Nederland.

Categorie: Publicatie

Ecologische footprint van Nederlandse vakantiegangers

21 apr. 2021

Dit rapport van Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences, geeft inzicht in de carbon footprint van Nederlandse vakantiegangers.