Cijfers

UNWTO-data over internationale ontwikkelingen

Thema: Toerisme & recreatie algemeen

Het UNWTO is de World Tourism Organization van de United Nations. Het is de organisatie die verantwoordelijk is voor de promotie van het wereldwijde toerisme, waarbij het belangrijk is dat de ontwikkeling van het toerisme op een verantwoordelijke en duurzame manier gebeurt en waarbij toerisme voor iedereen toegankelijk is. De organisatie heeft een leidende positie als het gaat om internationaal toerisme en biedt de sector kennis en ondersteuning.

Bron: UNWTO

Op de website van het UNWTO zijn de UN Standards for measuring tourism te vinden. Eén daarvan is de IRTS 2008 (International Recommendations for Tourism Statistics 2008): het methodologische kader voor dataverzameling voor toerisme. De IRTS 2008 bevat standaard concepten, definities en classificaties voor het meten van toerisme. De belangrijkste hiervan zijn terug te vinden in de Glossary of Tourism Terms.

Een tweede document is de Tourism Satelite Account (TSA): Recommended Methodological Framework 2008. De TSA is ontwikkeld om de economische impact van toerisme op de nationale economie op een vergelijkbare manier te kunnen meten (vergelijkbaar met de economische gegevens van het land en vergelijkbaar tussen landen onderling). In de publicatie zijn de definities en concepten te vinden voor de vraag en aanbodzijde van het toerisme.

Daarnaast is de UNWTO het initiatief gestart om een internationaal kader te ontwikkelen voor het meten van de invloed van toerisme op duurzame ontwikkeling (Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (MST).

De standards van het UNWTO zijn terug te vinden op de website.

Ga naar de UNWTO Standards

Op zoek naar de internationale standaard voor het meten van economische impact?

Ga naar UNWTO website

Op de website van UNWTO is ook de database te vinden, met statistieken over toerisme van over de hele wereld. Het bevat data over 7 onderwerpen: inkomend toerisme, binnenlands toerisme, uitgaand toerisme, toeristische bedrijven, werkgelegenheid, macro-economische indicatoren en internationale toeristenstromen.

Ga naar de UNWTO database

Hier vind je statistieken over toerisme over de hele wereld.

Ga naar UNWTO database

Op de website is een nieuw gedeelte toegevoegd met documentatie over indicatoren gerelateerd aan COVID-19.

Ga naar het COVID-19 gedeelte van de UNWTO site

Hier vind je documentatie over COVID-19 gerelateerde indicatoren

Ga naar UNWTO website over COVID-19