Publicatie

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

Thema: Toerisme & recreatie algemeen

Dit trendrapport dat elk jaar wordt uitgebracht, bevat een overzicht van de belangrijkste trends en informatie op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Het komt tot stand in de samenwerking tussen CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT. Het trendrapport 2020 kijkt terug naar het afgelopen jaar (in dit geval 2019).

Bron: NRIT, 2020

Het trendrapport geeft een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken en inzicht in de nieuwste trends en marktontwikkelingen in de sector. Het bevat ook voorbeelden ter inspiratie. Deel 1 gaat over de demografische, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke beleidsdocumenten. Deel 2 bevat veel cijfers over toerisme en recreatie. Deel 3 bevat omschrijvingen van zeven verschillende domeinen van de gastvrijheidseconomie (horeca, verblijfsrecreatie, watersport, reisbranche, attractieparken, actieve recreatie en evenementen).

Bekijk de informatie

Wilt u meer weten over trends en ontwikkelingen in de sector toerisme & recreatie?

Ga naar de website van NRIT