Publicatie

De Nationale Datastrategie

Thema: Toerisme & recreatie algemeen

Voor de komende jaren (2024-2027) geven wij richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector door middel van De Nationale Datastrategie.

De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Tot slot activeren we de strategie in het hoofdstuk ‘Van strategie naar mogelijke activiteiten’.

Onder begeleiding van Rijnconsult is de datastrategie tot stand gekomen. Het resultaat is een mooi strategiedocument die ons de komende jaren (2024-2027) richting geeft aan het databeleid en de uitvoering daarvan binnen de toerisme- en recreatiesector.

Bij de ontwikkeling van de Nationale Datastrategie zijn veel partijen uit diverse netwerken betrokken geweest. Het kernteam bestond uit NBTC, CBS, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en CELTH. Daarnaast zijn andere leden van de programmaraad en uit het LDA netwerk betrokken geweest bij de totstandkoming, te noemen: Destinatie
Nederland, DMO’s, CMO’s en provincies. 

Bekijk de strategie

De strategie biedt richting voor datagedreven werken in de toerisme- en recreatiesector.

Download de strategie

Van strategie naar actie

Het is belangrijk dat we met elkaar werk maken van de Nationale Data Strategie. We roepen daarom alle stakeholders op hun steentje bij te dragen en tot actie over te gaan. Weten wat jij kunt doen?

Bekijk het in de oproep (PDF)