Twee vrouwen maken foto's in Delft
Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Toeristisch aanbod

Naast inzicht in de vraagzijde van de markt is er behoefte aan kennis over de aanbodzijde van toerisme en recreatie in Nederland. In dit dossier wordt informatie verzameld over de ontwikkelingen bij verblijfsaccommodaties, attracties en horecagelegenheden. In hoeverre sluit dit aanbod per stad of regio aan op de vraag? Maar ook: hebben we voldoende kwalitatief goed personeel om de gewenste toeristische diensten te kunnen leveren?

Human capital

Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 beschikbaar

13 nov. 2023

De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 zijn nu online beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van leden van Gastvrij Nederland en wordt jaarlijks geüpdatet. De arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector bevat nu data van 2022.

Categorie: Nieuws

Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 beschikbaar

10 jan. 2023

De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 zijn geactualiseerd en nu online beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, leden van Gastvrij Nederland en NBTC en wordt jaarlijks geüpdatete.

Categorie: Publicatie

Arbeidsmarktmonitor Toerisme - samenvatting 2018

14 okt. 2020

De Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkeld binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. De belangrijkste resultaten van zijn te vinden in deze samenvatting met resultaten uit 2018.

Categorie: Cijfers

Arbeidsmarktmonitor Toerisme - dashboard

14 okt. 2020

De Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkeld binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Resultaten zijn inzichtelijk via dit dashboard.

Verblijfsaanbod

Categorie: Publicatie

Vakantieparkadressen in beeld

1 dec. 2023

In opdracht van de Landelijke Data Alliantie heeft het CBS een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden op op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Topografie (BRT) inzicht te krijgen in de aanwezige vakantieparken in Nederland. Hiervoor hebben zij de resultaten van een eerder uitgevoerde analyse op adresgegevens van het kadaster vergeleken met provinciale bestanden met vakantieparkadressen.

Categorie: Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

19 aug. 2022

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. In deze verkenning is voor drie gemeenten getest hoe inzicht verkregen kan worden in het verblijfsaanbod via een aantal landelijk beschikbare bronnen.