Luchtshot van 2 mensen die door wijngaard in Limburg lopen
Copyright: © NBTC Mediabank

Databronnen & definities

De LDA Kennisbank brengt de beschikbare databronnen, definities en dataverzamelingsmethoden bij elkaar, die voor de sector Toerisme en Recreatie van belang zijn. Door in de hele sector gebruik te maken van dezelfde definities en methodes, versterkt dat de vergelijkbaarheid tussen regio’s en tussen onderzoeken onderling. In dit dossier vindt u ook de KNEITER-leidraad.

Algemene publicaties over thema Databronnen & technieken

Categorie: Publicatie

Fondsenscan Landelijke Data Alliantie

15 dec. 2022

In opdracht van de LDA heeft Bureau Buiten een verkenning uitgevoerd naar additionele subsidiemogelijkheden. Ze hebben zowel naar Europese als nationale subsidiekansen gekeken die relevant kunnen zijn voor vraagstukken uit het LDA werkprogramma.

Categorie: Publicatie

KNEITER-leidraad

27 mei 2021

De KNEITER-leidraad is een leidraad voor economische impactanalyses binnen toerisme en recreatie. Het doel van deze KNEITER-leidraad is om de kwaliteit en vergelijkbaarheid te verbeteren van economische impactstudies in toerisme en recreatie, zodat betere en gerichte beslissingen genomen kunnen worden.

Categorie: Publicatie

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 (versie 2)

5 apr. 2021

Deze geactualiseerde versie van de R&T standaard is een leidraad voorziet de Nederlandse toeristisch-recreatieve sector van gestandaardiseerde concepten en definities. De standaard geeft daarnaast een overzicht van de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. De eerste publicatie gaat over het thema Bezoekers: omvang en profiel.

Databronnen en -technieken

Categorie: Publicatie

Datalandschap Wegwijzer

2 juni 2023

De Datalandschap Wegwijzer maakt u wegwijs in het datalandschap van de toeristische sector en is bedoeld om gemakkelijker de juiste bron te vinden en meer datagedreven (beleids)keuzes te maken.

Categorie: Publicatie

Voorspelmodel toerismedrukte

1 juli 2021

Het Data & Development Lab heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is om voorspelmodellen te ontwikkelen (als middel) om inzicht te geven in verwachte bezoekersstromen.

Categorie: Publicatie

Overzicht landelijke databronnen voor bezoekersmanagement

1 feb. 2021

Bezoekersstromen zijn te managen met diverse tools en op basis van beschikbare landelijke databronnen. In dit overzicht staan de mogelijke databronnen op een rij, met daarbij de bruikbaarheid, de inzichten die de bron oplevert en de toegankelijkheid voor gebruik.

Categorie: Publicatie

'Nederland van boven' - analyse van satellietdata

10 dec. 2020

In dit rapport leest u meer over het verkennend onderzoek dat gedaan is naar het gebruik van satellietbeelden voor de toeristische sector. In hoeverre zijn deze te gebruiken voor het bepalen van druktebeelden? Naast de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor het gebruik van satalietdata voor de sector toerisme, bevat het rapport ook een lijst met bronnen die hierbij gebruikt zijn.

Categorie: Publicatie

Dagbezoek toolkit

20 apr. 2020

De Dagbezoek toolkit geeft zicht op de voor- en nadelen van de methoden die gebruikt worden om gegevens van dagbezoekers te verzamelen.

Categorie: Publicatie

Customer Journey toolkit

1 apr. 2020

De Customer Journey toolkit geeft inzicht in de meetbaarheid van de touch points van vakantiegangers in de aanloop naar, tijdens en na een vakantie.