Categorie:Onderzoeksthema’s

Bezoekers: omvang en profiel

Er is behoefte aan actuele gegevens over het aantal bezoekers dat we ontvangen, zowel op landelijk niveau als in specifieke regio’s en steden. Hierbij gaat het om gasten (dag- en verblijfsbezoek) en hun overnachtingen. Ook willen we inzicht in gasten die verblijven in niet-geregistreerde accommodatievormen, zoals in particuliere woningen (Airbnb) of op pleziervaartuigen. 

Relatie met Perspectief 2030 

Door niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit, krijgen we inzicht in de toekomstige drukte in een bepaald gebied en kunnen we inschatten in hoeverre we hierop zijn voorbereid. 

Aandachtspunten 2020-2024 

  • Verbeteren inzicht in omvang en profiel van internationale dag- en verblijfsbezoekers (zowel toeristisch als zakelijk) naar regio.
  • Verbeteren inzicht in omvang en profiel van nationale dag- en verblijfsbezoekers naar regio.
  • Afstemmen over de gewenste opzet en output van bestaande monitoren.
  • Benoemen van witte vlekken en mogelijkheden onderzoeken om deze weg te nemen.
  • Toekomstig bezoek (korte en lange termijn) beter voorspellen naar regio/stad d.m.v. forecasting modellen.

In 2021 is het CBS gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek is een vervolg op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De provincies hebben geïnvesteerd in steekproefverhoging (2021 en 2022), waardoor meer analyses op provincieniveau mogelijk zijn.

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

Categorie: Voorbeelden

Inzicht in vrijetijdsgedrag

Nieuw vrijetijdsonderzoek ter vervanging van ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO).

Bekijk meer over dit onderwerp