Copyright: Beeldbank NBTC

Toeristisch aanbod

Naast inzicht in de vraagzijde van de markt is er behoefte aan kennis over de aanbodzijde van toerisme en recreatie in Nederland. In dit dossier wordt informatie verzameld over de ontwikkelingen bij verblijfsaccommodaties, attracties en horecagelegenheden. In hoeverre sluit dit aanbod per stad of regio aan op de vraag? Maar ook: hebben we voldoende kwalitatief goed personeel om de gewenste toeristische diensten te kunnen leveren?

Human capital

Categorie: Publicatie

Arbeidsmarktmonitor Toerisme - samenvatting 2018

14 okt. 2020

De Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkeld binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. De belangrijkste resultaten van zijn te vinden in deze samenvatting met resultaten uit 2018.

Categorie: Cijfers

Arbeidsmarktmonitor Toerisme - dashboard

14 okt. 2020

De Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkeld binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Resultaten zijn inzichtelijk via dit dashboard.

Verblijfsaanbod

Categorie: Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

19 aug. 2022

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. In deze verkenning is voor drie gemeenten getest hoe inzicht verkregen kan worden in het verblijfsaanbod via een aantal landelijk beschikbare bronnen.