Publicatie

Arbeidsmarktmonitor Toerisme - samenvatting 2018

Thema: Toeristisch aanbod

De Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkeld binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Resultaten zijn inzichtelijk via een dashboard. De belangrijkste resultaten van zijn te vinden in deze samenvatting met resultaten uit 2018.

Bron: DCT, 2020

In deze samenvatting zijn de belangrijkste uitkomsten op een rij gezet: het aantal bedrijven in de toeristische sector, het aantal banen en baankenmerken, persoonskenmerken, functioneren & tevredenheid, arbeidsmobiliteit en onderwijs en baankansen.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over arbeidsgegevens van de sector toerisme?

Download de publicatie