Publicatie

Voorspelmodel toerismedrukte

Thema: Databronnen & definities

Voorpagina rapport Voorspelmodellen voor toerisme

Voorspelmodellen zijn een grote belofte als het gaat om het inschatten van toeristische druk op een bestemming. Maar is dit nu al mogelijk en zo ja, welke bronnen zijn daarbij relevant? Het Data & Development Lab heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is om voorspelmodellen te ontwikkelen (als middel) om inzicht te geven in verwachte bezoekersstromen.

Bron: DDL, 2021

De studie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Literatuurstudie: een brede verkenning naar bestaande voorspelmodellen voor toerisme(drukte)
  2. Experimenten: specifiek voor Google Trends data, webscraping van online beschikbare verblijfsaccommodaties en GPS data is bekeken wat de waarde daarvan is in relatie tot voorspelmodellen
  3. Expertsessie: de inzichten zijn gedeeld en besproken en mogelijkheden voor vervolgonderzoek zijn geformuleerd.

De inzichten uit de drie onderdelen zijn overzichtelijk opgenomen in bijgaande publicatie.

Bekijk het eindrapport

Benieuwd of het mogelijk is om toeristische druk te voorspellen?

Download de publicatie

Daarnaast is er voor de literatuurstudie een losse rapportage, die ingaat op alle mogelijke voorspelmodellen en -methodieken (denk aan causale modellen, extrapolatiemodellen, kunstmatige intelligentie en hybride modellen).

Bekijk de literatuurstudie

Wilt u meer weten over de verschillende voorspelmodellen en -technieken?

Download de publicatie