Publicatie

'Nederland van boven' - analyse van satellietdata

Thema: Databronnen & definities

Binnen het Data & Development Lab is een verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van satellietbeelden voor de toeristische sector. In hoeverre zijn deze te gebruiken voor het bepalen van druktebeelden? Om hier achter te komen, is een methode ontwikkeld waarmee automatisch objecten zoals voertuigen zijn te detecteren op satellietbeelden. In dit trendrapport leest u hoe dit onderzoek is uitgevoerd en wat de belangrijkste conclusies zijn.

Bron: NHLStenden, 2020

De techniek zou ook gebruikt kunnen worden voor andere doelen, zoals de bezetting van (jacht)havens, wateren en kades; zonnecollectoren op bijvoorbeeld recreatiewoningen of onderscheiden van (groepen) mensen, bijvoorbeeld bij publieksevenementen of op stranden. Naast de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor het gebruik van satalietdata voor de sector toerisme, bevat het rapport ook een lijst met bronnen die hierbij gebruikt zijn. In de technische toelichting vindt u meer informatie over deze methode.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van satellietdata?

Download de publicatie

Bekijk de technische toelichting

Download de publicatie