Publicatie

Overzicht landelijke databronnen voor bezoekersmanagement

Thema: Databronnen & definities

Landelijk beschikbare (big) datasets bieden in potentie veel nuttige inzichten over bezoekersstromen. Denk aan data van Google, mobiele telefoons of van het wegenverkeersnet. In de praktijk blijkt het lastig toegang toe te krijgen tot deze datasets.

Bron: NBTC, 2021

In dit overzicht komen verschillende landelijk beschikbare (big) datasets aan bod, die voor bezoekersmanagement gebruikt kunnen worden. De verschillende bronnen zijn op een rij gezet, met daarbij in hoeverre het mogelijk is dergelijke datasets te gebruiken en wat daarvoor de randvoorwaarden zijn. Ook gaat het document in op de specifieke inzichten die je kunt verkrijgen per dataset.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over de verschillende big data bronnen?

Download de publicatie