Publicatie

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 (versie 2)

Thema: Home

Kaft R&T Standaard versie 2

Deze vernieuwde versie van de Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 is een leidraad voor iedereen die zich bezighoudt met data en inzichten over de Nederlandse toeristisch-recreatieve sector. In de leidraad staan gestandaardiseerde concepten en definities. Bovendien geeft het een overzicht van de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. In deze tweede publicatie zijn de thema’s ‘Bezoekers: Omvang & Profiel’ en ‘Bezoekers: Customer Journey’ volledig uitgewerkt.

Bron: Werkgroep Recreatie & Toerisme Standaard 2030, 2022

Het doel van de Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 is om de Nederlandse toeristisch-recreatieve sector te voorzien van gestandaardiseerde concepten/definities en de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 draagt op deze manier bij aan het realiseren van een betere kwaliteit en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van toeristisch en recreatief onderzoek in Nederland.

Deze geactualiseerde standaard is een update en uitbreiding van de Landelijke R&T Standaard 2015. De informatie wordt periodiek herzien en aangevuld met nieuwe relevante thema’s en databronnen. Op deze manier blijft de standaard dynamisch en wordt het een alomvattend naslagwerk.

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 is opgebouwd uit verschillende hoofdthema’s. Binnen elk thema wordt gezocht naar de meest geschikte definities en (landelijke) databronnen.

De hoofdthema’s:

  1. Bezoekers: Omvang & Profiel
  2. Bezoekers: Customer Journey
  3. De impact van toerisme
  4. Het toeristisch aanbod (vooral gezien vanuit de toeristisch-recreatieve bedrijfstakken)

De eerste twee hoofdthema’s zijn volledig uitgewerkt en hieronder te downloaden.

Deze standaard is tot stand gekomen vanuit de Werkgroep Recreatie en Toerisme Standaard 2030, als een van de projecten van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030

Deze download bevat thema 1 (Bezoekers: Omvang & Profiel) en thema 2 (Bezoekers: Customer Journey)

Download de publicatie