Categorie:Nieuws

Veel innovatie op LDA-Kennisdag

19 mei 2022

Op 12 april organiseerden we onze tweede LDA-Kennisdag in Amersfoort. In de ochtend was er veel aandacht voor de nieuwe basisstatistieken. Daarnaast stonden zes innovaties in toeristisch onderzoek in de schijnwerpers. In de middag gingen de deelnemers zelf aan de slag in een viertal workshops.

Tijdens de kick-off nam voorzitter van de LDA-programmaraad Marieke Politiek de aanwezigen mee in de activiteiten van de LDA. Zo is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan nieuwe basisonderzoeken en het standaardiseren van onderzoek. Daarnaast zijn nieuwe databronnen aan het werkprogramma van de LDA toegevoegd, zoals de Leefstijlvinder. Verder was er aandacht voor het opnemen van aanboddata in de basisstatistieken en zijn er in het kader van Perspectief 2030 pilots rond bezoekersmanagement georganiseerd.

Aanbod logiesaccommodaties in kaart

Diana Korteweg Maris van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gaf een toelichting op het project om het aanbod aan logiesaccommodaties beter in kaart te brengen. Een compleet overzicht van het aanbod logiesaccommodatie ontbreekt momenteel. “Het is heel belangrijk dat je weet waar je aanbod zit als je bijvoorbeeld wilt werken aan spreiding.” Een landelijke aanpak heeft haar voorkeur. “Een gezamenlijke aanpak genereert veel schaalvoordelen in automatisering van data processing, kennis van databronnen en beheer van data”, stelde Diana die met haar werkgroep een gezamenlijke opdrachtformulering adviseert om een aanboddatabase te creëren en te onderhouden voor heel Nederland.

Dashboard Vakanties van Nederlanders

Evelien Visser van NBTC demonstreerde het gloednieuwe dashboard dat inzicht geeft in het vakantiegedrag van Nederlanders. In het dashboard is nu alle vakantiedata uit het oude Continue Vakantie Onderzoek (CVO) voor de jaren 2017 tot en met 2020 opgenomen. Gebruikers kunnen zelf analyses maken. Het is de bedoeling dat de data uit het nieuwe CBS Vakantieonderzoek 2021 aan het dashboard straks wordt toegevoegd.

Internationaal dag- en verblijfsbezoek

Anke ten Velde van NBTC vertelde over het nieuwe onderzoek naar internationaal dag- en verblijfsbezoek: “We werken nu met online panels van 10.000 personen in de herkomstlanden. We gaan in 13 landen onderzoek doen waarmee we 80% van het verblijfsbezoek gedetailleerd in kaart kunnen brengen.” Het onderzoek is gestart in België en Duitsland en sinds april zijn er landen aan toegevoegd. Er is een dashboard ontwikkeld om de resultaten te delen.

Innovatie in onderzoek

Inge Huizenga van NBTC gaf een update van de pilots die de LDA heeft opgezet met de aanvullende financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze pilots werden innovatieve technieken toegepast:

  • Dashboard Arbeidsmarktmonitor
  • Analysemogelijkheden GIS
  • GPS tracking Duitse bezoekers
  • NVP panel voor het meten van vrijetijdsgedrag
  • Datahub en voorspelmodel Overijssel
  • Financiële transactiedata

Bekijk de uitgebreide beschrijving van de datapilots op de LDA website.

Workshops

In de middag gingen de aanwezigen aan de slag met het project van het Data & Development Lab ‘Waardevol Toerisme is werken aan balans’, de Doughnut Economy, de Customer Journey van de R&T Standaard en het LDA-werkprogramma voor de komende jaren.