Projecten

Binnen de LDA werken we op projectbasis aan het verkrijgen en verbeteren van de beschikbare data en inzichten over toerisme en vrijetijd in Nederland. De projecten hebben een link met een of meerdere van onze onderzoeksthema’s. Wil je meer weten over alle projecten en activiteiten waar LDA in 2022 aan werkt, kijk dan in het magazine LDA projecten & activiteiten overzicht 2022.

Op dit moment werkt LDA ook met andere partijen aan 6 pilots, allemaal met als doel om de mogelijkheden van nieuwe onderzoekstechnieken en databronnen te verkennen. Drie van de pilots zijn gelinked aan het Onderzoek Inkomend Toerisme, één pilot aan het nieuwe CVTO.

Wil je weten hoe onze projecten ervoor staan, lees dan de laatste Update LDA projecten.

Update LDA projecten (december 2022)

Lees hier de laatste update van de LDA projecten

Update LDA projecten

Projecten

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

In 2021 is het CBS gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek is een vervolg op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De provincies hebben geïnvesteerd in steekproefverhoging (2021 en 2022), waardoor meer analyses op provincieniveau mogelijk zijn.

Categorie: Voorbeelden

Inzicht in vrijetijdsgedrag

Nieuw vrijetijdsonderzoek ter vervanging van ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO).

Categorie: Voorbeelden

Leefstijlvinder

Een segmentatiemodel op de binnenlandse markt dat vaak ingezet wordt door partijen in de vrijetijdssector.

Beter zicht op het aanbod van verblijfsaccommodaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau stimuleert datagedreven toeristische en ruimtelijke beleidskeuzes.

Een nieuwe standaard voor methoden en definities in onderzoek binnen de vrijetijdssector.Pilots

Wat levert GPS data op voor het inzicht in het verplaatsingsgedrag van Duitse toeristen en dagbezoekers in Nederland?

De Arbeidsmarktmonitor wordt verder ontwikkeld om dieper te kunnen inzoomen op provinciaal en regionaal niveau

Zijn financiële transactiedata voldoende beschikbar en bruikbaar ter aanvulling of vervanging van onderzoeksdata?

Is het mogelijk om met het Nederlands Verplaatsingspanel het vrijetijdsgedrag van Nederlanders goed in kaart te brengen?

Hoe kunnen de gegevens van het Onderzoek Inkomend Toerisme en de pilots op een efficiënte manier geanalyseerd worden door middel van een analyse/GIS systeem?

Met deze pilot is een datahub opgezet en wordt een voorspellingsmodel ontwikeld