Projecten

Binnen de LDA werken we op projectbasis aan het verkrijgen en verbeteren van de beschikbare data en inzichten over toerisme en vrijetijd in Nederland. De projecten hebben een link met een of meerdere van onze onderzoeksthema’s.

Op dit moment werkt LDA ook met andere partijen aan 6 pilots, allemaal met als doel om de mogelijkheden van nieuwe onderzoekstechnieken en databronnen te verkennen. Drie van de pilots zijn gelinked aan het Onderzoek Inkomend Toerisme, één pilot aan het nieuwe CVTO.

Wil je weten hoe onze projecten ervoor staan, lees dan de laatste Update LDA projecten.

Update LDA projecten 9 september 2021

Lees hier de laatste update van de LDA projecten

Update LDA projecten

Projecten

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

Verder vergroten van de maatschappelijke waarde van de nieuwe vakantiemonitor door kennisdeling.

Nieuw vrijetijdsonderzoek ter vervanging van ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO).

Een segmentatiemodel op de binnenlandse markt dat vaak ingezet wordt door partijen in de vrijetijdssector.

Beter zicht op het aanbod van verblijfsaccommodaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau stimuleert datagedreven toeristische en ruimtelijke beleidskeuzes.

Een nieuwe standaard voor methoden en definities in onderzoek binnen de vrijetijdssector.Pilots

Zijn financiële transactiedata voldoende beschikbar en bruikbaar ter aanvulling of vervanging van onderzoeksdata?

Is het mogelijk om met het Nederlands Verplaatsingspanel het vrijetijdsgedrag van Nederlanders goed in kaart te brengen?

Wat levert GPS data op voor het inzicht in het verplaatsingsgedrag van Duitse toeristen en dagbezoekers in Nederland?

Hoe kunnen de gegevens van het Onderzoek Inkomend Toerisme en de pilots op een efficiënte manier geanalyseerd worden door middel van een analyse/GIS systeem?

Met deze pilot wordt een datahub en community opgezet om drukte te kunnen voorspellen

De Arbeidsmarktmonitor wordt verder ontwikkeld om dieper te kunnen inzoomen op provinciaal en regionaal niveau