Copyright: Beeldbank NBTC
Categorie:Projecten

Pilot Verdieping Arbeidsmarktmonitor op provinciaal en regionaal niveau - nieuwe update

Gastvrijheid is hét fundament voor een aantrekkelijke bestemming. Om deze reden is een gastvrije sector één van de strategische prioriteiten in Perspectief 2030; de landelijke visie op bestemming Nederland. Voor een optimale gastvrijheidsbeleving dient blijvend geïnvesteerd te worden in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Om hier gericht op te kunnen sturen is data over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt van groot belang. Daarnaast vraagt de krappe arbeidsmarkt om goede data en inzichten.

In 2019 is NBTC gestart met de Arbeidsmarktmonitor Toerisme om meer inzicht te krijgen in de toeristische arbeidsmarkt. Middels het dashboard is een integraal overzicht gegeven van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector Toerisme en/of onderdelen hiervan.

In de pilot verdieping arbeidsmarktmonitor op provinciaal en regionaal niveau willen we deze reeds bestaande arbeidsmarktmonitor verder verbreden. Verbreden van sector afbakening Toerisme naar de gehele Gastvrijheidssector en verbreding aanbrengingen in de regionalisering van de cijfers (op gemeenteniveau). De verbreding van de monitor naar de Gastvrijheidssector zal in verschillende stappen worden uitgevoerd.

In 2021 is de eerste stap gezet richting de verbreding van de monitor naar de Gastvrijheidssector, samen met enkele leden van Gastvrij Nederland (KHN, SVH, Club van Elf, HISWA/RECRON en NBTC). Dit heeft geresulteerd in een Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2021 (pilot project deel 1).

Nu een jaar later zijn we de monitor verder gaan verbreden met nu 8(!) Gastvrij Nederland leden; VVEM, KNV, HISWA-RECRON, Club van Elf, CLC-Vecta, KHN, SVH, ANVR en NBTC).

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een nieuwe Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 (pilot project deel 2). De verbreding van de monitor heeft mede plaats kunnen vinden door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat als onderdeel van een aanvullende subsidie t.b.v. de Landelijke Data Alliantie. De Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 bevat cijfers van 2021. Het jaar waarin de gehele sector herstelde na de impact van COVID-19.

Doel

Een brede databasis creëren op het gebied van arbeidsmarktgegevens voor de gastvrijheidssector als geheel en de verschillende deelsectoren hierbinnen. Het dashboard biedt verdieping op provinciaal en regionaal niveau. 

Resultaat

Het resultaat is inzicht in de arbeidsmarktmarkt van de gastvrijheidssector met de mogelijkheid om deze gegevens door de tijd heen te vergelijken, ook met andere sectoren of binnen verschillende regio’s in Nederland. De cijfers van 2021 geven, vergeleken met het jaar ervoor, de mogelijkheid om een eerste beeld te krijgen van de impact van de coronapandemie op de werkgelegenheid in de gastvrijheidssector.

Op het dashboard zijn diverse baankenmerken te analyseren. Zo staat hierop het totaal aantal dienstverbanden met een verdeling naar het type contract, aantal FTE’s en de afstand tussen woon- en werkverkeer. Daarnaast staan er data op over de tevredenheid van werknemers in de sector. Als laatste is informatie te zien over de in- en uitstroom van werknemers in de sector, het opleidingsniveau en de baankansen binnen de gastvrijheidssector.

Deelnemers

NBTC verzorgt de projectleiding van het arbeidsmarktdashboard gastvrijheidssector. Bij de uitbreiding van het dashboard naar de gastvrijheidseconomie zijn diverse leden van Gastvrij Nederland leden betrokken; VVEM, KNV, HISWA-RECRON, Club van Elf, CLC-Vecta, KHN, SVH, ANVR en NBTC).

Wil je inzicht in arbeids- en werkgelegenheidsaspecten van de sector Toerisme en Gastvrijheidseconomie? In het dashboard is veel informatie verzameld.

Naar Arbeidsmarktmonitor

Samenvatting Arbeidsmarktmonitor

In deze samenvatting lees je de belangrijkste resultaten van de Arbeidsmarktmonitor

Download de samenvatting Arbeidsmarktmonitor

Bekijk meer over dit onderwerp