Categorie:Nieuws

Nieuwe vrijetijdsonderzoek van start

8 sep. 2022

De voorbereidingen voor het nieuwe vrijetijdsonderzoek gingen onlangs van start. Dit onderzoek vervangt het ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO), dat in 2018 voor het laatst werd uitgevoerd.

Alternatieven

De Landelijke Data Alliantie onderzocht verschillende alternatieven voor de opvolging van het CVTO. Zij beraadde zich hierbij ook op nieuwe manieren om vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders in kaart te brengen. In een pilot werd bijvoorbeeld bekeken of GPS-tracking een goede onderzoeksbasis is. De uitkomsten van deze pilot zijn te lezen in het verslag.

Provincies aangesloten

Uiteindelijk bleek een traditionele aanpak voor nu de beste manier om het vrijetijdsonderzoek uit te voeren. Alle provincies sloten zich aan en de voorbereidingen zijn inmiddels in gang. Het veldwerk van het onderzoek loopt t/m najaar 2023.

Goed landelijk en provinciaal beeld

Het vrijetijdsonderzoek geeft inzicht in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders van 16 jaar en ouder. Het kijkt onder andere naar: hoeveel vrijetijdsactiviteiten worden ondernomen en met welke frequentie, welk aandeel wordt ondernomen door eigen inwoners van de provincie dan wel door bezoekers en de totale omvang van vrijetijdsactiviteiten en de kenmerken hiervan. In totaal gaat het om 38 soorten activiteiten, ondernomen door Nederlanders. Het onderzoek geeft hiermee een goed landelijk en provinciaal beeld van de vrijetijdsbesteding.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe onderzoek.