Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030

Tien jaar na de introductie van de Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard was er behoefte aan actualisatie en uitbreiding. We hebben de voorgaande standaard aangepast aan de uitgangspunten van Perspectief 2030. Waar nodig / wenselijk zijn bovendien nieuwe definities, bronnen en uitgangspunten opgenomen. De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 beslaat verschillende thema’s. Verdere uitbreiding van de standaard vindt dan ook thematisch plaats. Daarnaast willen we toekomstige inzichten kunnen verwerken. Hiermee is de Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 een levend document geworden dat periodiek zal worden herzien en aangevuld. Inmiddels is versie 2 gepubliceerd. Hierin zijn hoofdthema 1 (Bezoekers: Omvang & Profiel) en hoofdthema 2 (Bezoekers: Customer Journey) volledig uitgewerkt.

Doel

Het doel van dit project is te komen tot een nieuwe standaard voor definities en bronnen in onderzoek binnen de gastvrijheidssector. Hiermee vergroten we de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van onderzoeken. De geactualiseerde Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 is een leidraad voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die data en inzichten vergaren over het domein van toerisme en recreatie.

Resultaat 

Keuzevrijheid zal altijd noodzakelijk en gewenst zijn bij het werken met definities en bronnen. Elke situatie is immers anders. In de vernieuwde R&T standaard zijn de definities onder gebracht waarover consensus is. We publiceren de standaard op deze website, voorzien van een handleiding voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot slot geven we advies over de verdere uitwerking van de standaard, zoals de aanpak van thema’s waarover verdere afstemming en standaardisatie van definitie(s) gewenst is.

Planning

De tweede publicatie met daarin hoofdthema 1 (Bezoekers: Omvang & Profiel) en hoofdthema 2 (Bezoekers: Customer Journey) is te downloaden via de link onderaan de pagina. Andere thema’s die op de rol staan zijn ‘Toeristisch aanbod' en ‘Impact van toerisme’. De invulling van het thema 'Toeristisch aanbod' komt vanuit het project 'Aanboddata'. Het thema 'Impact van toerisme' zal waarschijnlijk in verband met de omvangrijkheid van dit thema opgesplitst worden in een aantal deelthema’s, om zo recht te doen aan de complexiteit en veelzijdigheid van het onderwerp. Deze deelthema’s (of enkele daarvan) kunnen in 2022 worden opgepakt.

Deelnemers

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme verzorgt de projectleiding van het actualiseren van de Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030. Bij de gedachtevorming over en het tot stand komen van de inhoud van de standaard zijn diverse partijen betrokken, waaronder CBS, NBTC, onderzoekers vanuit verschillende DMO’s en adviesbureaus.

Download hier de Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030

Deze download bevat thema 1 (Bezoekers: Omvang & Profiel) en thema 2 (Bezoekers: Customer Journey)

Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030