Nieuwsberichten

Verkenning: inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. Zonder inzicht in het aanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van het huidig gebruik van het aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst.

Doel

Ons uiteindelijke doel is komen tot een (meer) volledig beeld van het aanbod van alle vormen van verblijfsaccommodaties in Nederland, inclusief vast kamperen, tweede woningen, jachthavens en particuliere verhuur. In deze verkenning worden alle noodzakelijke voorbereidingen voor een landelijke meting getroffen.

Resultaat

De verkenning resulteert in landelijke afspraken over definities en bronnen, die opgenomen worden in de nieuwe R&T standaard. Daarnaast ligt er aan het einde van de verkenning een projectvoorstel voor het uitvoeren van een nulmeting en een aanpak voor beheer en actualisatie van aanboddata.

Planning

In het tweede kwartaal van 2021 vindt de startbijeenkomst plaats met de werkgroep. Het resultaat van dit project is naar verwachting eind 2021 gereed.

Deelnemers

Het Kenniscentrum Kusttoerisme neemt in dit project het voortouw. Daarnaast hebben verschillende LDA-deelnemers zitting in de werkgroep.

Bekijk meer over dit onderwerp