Publicatie

Handreiking bezoekersmanagement

Thema: Bezoekers

Kaft Handreiking bezoekersmanagement

Op sommige plekken en op sommige momenten is het in ons land te druk. Vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen, maar ook voor de leefbaarheid van de bewoners en de beleving van de beoekers, is het van belang dat ongewenste drukte voorkomen wordt. Voor het beïnvloeden van bezoekersstromen is er echter niet één landelijke, uniforme oplossing. Het vraagt om lokaal maatwerk. Deze handreiking heeft als doel om succesvolle aanpakken en oplossingen op meer plaatsen in te zetten, zodat veiligheid, leefbaarheid en beleving straks op bestemmingen in heel Nederland in balans zijn.

Bron: NBTC, 2020

De handreiking bevat een algemeen stappenplan om bezoekersmanagement effectief in te zetten voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden. Mede door de Corona-pandemie wordt er volop geëxperimenteerd met bezoekersmanagement, met name op regionale en lokale schaal. De handreiking is een informatieve en praktische toolkit en kan gebruikt worden als vertrekpunt voor alle toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden die de volgende stap willen zetten in bezoekersmanagement.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over hoe u bezoekersmanagement effectief kunt inzetten?

Ga naar de publicatie