Inzicht in vrijetijdsgedrag

Samen met een aantal deelnemers van de LDA zijn we bezig om een nieuw vrijetijdsonderzoek vorm te geven. Wat doen Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis, waar gaan ze naar toe, hoe vaak doen ze de activiteit en hoeveel geld besteden zij eraan? In het nieuwe vrijetijdsonderzoek, dat een opvolger is van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), wordt een brede range aan activiteiten meegenomen. Het gaat om inzicht in participatie, frequentie en totale omvang van de vrijetijdsactiviteiten, evenals inzicht in enkele kenmerken van de activiteiten. Voor het nieuwe onderzoek wordt gekeken of de techniek van tracking data kan worden ingezet.

Doel

Het doel van dit project is om met elkaar te komen tot een nieuwe opzet voor onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van Nederlanders, met aandacht voor nieuw beschikbare onderzoekstechnieken. 

Resultaat

Een nieuwe bron voor informatie over het vrijetijdsgedrag van Nederlanders buitenshuis.

Planning 

De pilot die is uitgevoerd om de mogelijkheden van GPS tracking te onderzoeken met behulp van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), is inmiddels afgerond en de resultaten en learnings zijn gedeeld met de werkgroep en begeleidingsgroep van de pilot. Er volgt in februari een verslag waarin de resultaten en learnings van de pilot zijn terug te vinden. In deze maand wordt ook in overleg met de werkgroep besloten of het NVP een geschikte methode is voor een nieuw vrijetijdsonderzoek. Bij een positief besluit zal er toegewerkt worden naar een advies over de meest wenselijke en haalbare onderzoeksopzet en dient er voldoende financieel commitment te komen.

Deelnemers 

NBTC verzorgt de projectleiding van het nieuwe vrijetijdsonderzoek. Een werkgroep is ingesteld met verschillende deelnemers aan de LDA en voormalige gebruikers van de CVTO-data, waaronder onderzoekers van verschillende provincies en DMO’s