Wandelen op de Posbank bij Rheden
Copyright: © Frans Lemmens via Hollandse Hoogte / ANP Foto
Categorie:Artikel

Inzicht in vrijetijdsgedrag

Om het vrijetijdsgedrag van Nederlanders weer in kaart te brengen, is een nieuw onderzoek opgestart. In het nieuwe onderzoek, dat een opvolger is van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), wordt een brede range aan activiteiten meegenomen. Het gaat om inzicht in participatie, frequentie en totale omvang van de vrijetijdsactiviteiten, evenals inzicht in enkele kenmerken van de activiteiten.

Voor de nieuwe opzet is gekeken of tracking data kon worden ingezet. Er is een pilot uitgevoerd met het Nederlandse Verplaatsingspanel, waarvan de uitkomsten zijn te lezen in het verslag.

Uiteindelijk is besloten om voor nu het vrijetijdsonderzoek via de traditionele manier uit te voeren. Dit bleek op dit moment de meest geschikte methode om het vrijetijdsgedrag in kaart te brengen.

Doel

Inzicht in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Het gaat daarbij om activiteiten buitenshuis, die met toeristisch/recreatief beleid zijn te beïnvloeden.

Resultaat

Het onderzoek levert de volgende inzichten op:

  • Inzicht in aantal Nederlanders (16 jaar en ouder) dat in de provincie, op jaarbasis, een bepaalde vrijetijdsactiviteit onderneemt (activiteiten van inwoners van de provincie en van bezoekers aan de provincie).
  • De frequentie waarmee de activiteiten worden ondernomen binnen de provincie.
  • De totale omvang van de verschillende vrijetijdsactiviteiten die binnen de provincie worden ondernomen (het aantal keer dat een activiteit in een jaar tijd is ondernomen).
  • Kenmerken van de activiteit (met wie, waar, wanneer, wat geeft men erbij uit etc.) op landelijk niveau en voor een aantal activiteiten op provincie-niveau.

Gegevens worden inzichtelijk gemaakt door middel van een dashboard.

Planning

Het veldwerk zal in november 2022 starten en dan een jaar lang lopen. Verwachte oplevering van eindresultaat is in Q4 2023.

Deelnemers

Alle 12 provincies nemen deel aan het onderzoek. NBTC verzorgt de projectleiding.