Copyright: © Clay Banks via Unsplash
Categorie:Projecten

Pilot Mogelijkheden van analyse-systeem (GIS) voor verwerken en analyse van OIT resultaten

Om de juiste verbanden te kunnen leggen en de data van het Onderzoek Inkomend Toerisme en de verschillende pilots in samenhang te kunnen analyseren, gaat de LDA op zoek naar een geschikt analysesysteem. Dit systeem moet het mogelijk maken om alle verzamelde data op te nemen en te beheren in verschillende lagen. Met als mogelijkheid om de verschillende data apart of in samenhang te analyseren. De voorkeur gaat vooralsnog uit naar Geografische Informatiesystemen (GIS-systemen) als kern, maar ook andere opties zullen worden onderzocht. Bij GIS-systemen vormt geografische informatie, de locatie, de gemeenschappelijke taal van de verschillende databronnen en is daarmee de linking pin. De koppeling tussen bestanden is echter breder dan alleen de koppelvariabele ‘locatie’. Het systeem dient mogelijkheden te bevatten om ook andere variabelen voor de koppeling te gebruiken.

Doel

De data uit het OIT en de pilots samenbrengen op één analyse-(GIS-)platform voor analyse en inzichten voor de sector.

Resultaat

Het resultaat is een analysesysteem waarin alle onderzoeksresultaten zijn aangevuld met bestaande data uit relevante open source-datasets. Het systeem maakt het mogelijk om data te beheren, te koppelen en analyseren. De uitkomsten zijn eenvoudig te delen met anderen.

De analyses moeten in ieder geval antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke inzichten leveren de nieuwe databronnen op die in potentie continu kunnen worden?
  • Zijn er bepaalde patronen zichtbaar in het gedrag van (inter)nationale bezoekers?
  • Komen de inzichten uit de pilotdata overeen met die uit het traditionele OIT?
  • Welke andere open source-datasets geven relevante inzichten in de (inter)nationale gasten in Nederland?
  • Kunnen de pilotdata het traditionele OIT vervangen of aanvullen?
  • Wat is te leren uit de koppeling van pilotdata en de analyse van de datasets?

Planning

In Q3 van 2021 wordt het analysesysteem geselecteerd dat het beste aan alle wensen voldoet en binnen het budget past. Na de keuze wordt het platform in 2021 met data gevuld, waarna eerste analyses met de data uitgevoerd kunnen worden. Dit zal doorlopen tot in 2022.

Deelnemers

De projectleiding van dit project ligt bij NBTC. Andere deelnemers van de LDA zullen worden geconsulteerd.

Bekijk meer over dit onderwerp