Copyright: Beeldbank NBTC
Categorie:Projecten

Pilot Inzicht in verplaatsingsgedrag van buitenlandse bezoekers met GPS tracking

Met de pilot over het vrijetijdsgedrag van Nederlanders onderzoeken we de mogelijkheden om het verplaatsingsgedrag van Nederlanders in kaart te brengen op basis van de data van het NVP. Maar daarnaast is er bij beleidsmakers en marketeers ook behoefte aan data over het verplaatsingsgedrag van internationale dag- en verblijfsbezoekers. Het gaat over de vraag: hoe bewegen internationale bezoekers zich door een gebied en door het land? Data en inzichten op dit gebied zijn cruciaal om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken en de uitdaging van een goed bezoekersmanagement het hoofd te bieden. Mede als gevolg van de coronapandemie en de druk op de openbare ruimte door bewoners en bezoekers die willen recreëren, is deze behoefte nog prominenter dan eerst.

Goede databronnen over recreatief verplaatsingsgedrag ontbreken echter nog. In deze pilot doen we ervaring op met nieuwe methoden en technieken om bezoekersstromen van internationale bezoekers in kaart te brengen.  

Met deze pilot onderzoeken we de mogelijkheid om op basis van data van GIM Traces het verplaatsingsgedrag van Duitse bezoekers in kaart te brengen. De panelleden hebben vooraf toestemming gegeven om gevolgd worden. Het bezoekgedrag in Nederland wordt geregistreerd. Aan het panel zijn mensen toegevoegd met concrete reisplannen naar Nederland die woonachtig zijn in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

Doel

Het doel van de pilot is om gedetailleerde inzichten te verzamelen over het bezoek- en verplaatsingsgedrag van specifieke groepen Duitse bezoekers in Nederland tijdens hun verblijf. Onderzocht is of de verzamelde data een goed alternatief zijn voor traditioneel consumentenonderzoek en een structurele databron kunnen worden voor de databasis van de LDA. Belangrijk vraagpunt hierbij is of deze methode ook voor andere groepen internationale bezoekers is in te zetten. 

Resultaat

In deze pilot hebben we ervaring opgedaan met een nieuwe methode en techniek om bezoekersstromen van internationale bezoekers in kaart te brengen. We hebben voor een databron gekozen gericht op het toeristisch verplaatsingsgedrag van Duitse bezoekers aan ons land. Deze databron, GIM Traces, is eveneens een verplaatsingspanel, en in die zin enigszins vergelijkbaar met het NVP waar een andere pilot mee plaatsvindt. Door deze pilot krijgt de LDA kennis over en ervaring met technieken en methoden om toeristisch bezoek- en verplaatsingsgedrag van internationale (Duitse) bezoekers te verzamelen via GPS-data. Belangrijke vragen zijn: wat leveren deze inzichten de LDA op? Is het mogelijk om op regio’s in te zoomen? Hoe representatief zijn de inzichten voor de totale groep van Duitse bezoekers in Nederland? Hoe accuraat en betrouwbaar zijn deze data? De vraag is of er geen ‘ruis’ op de data zit. Kan er goed onderscheid gemaakt worden tussen een toeristische bezoeker en een bezoeker die in Nederland is voor bijvoorbeeld werk, school of familiebezoek? 

Planning

In de periode juni tot en met oktober 2021 hebben we gedetailleerde inzichten verzameld van de verplaatsingen van de Duitse panelleden in Nederland. De rapportage leverde interessante inzichten, maar ook wat nieuwe vragen op. Zodra we antwoorden hebben op die vragen van GIM Traces , kunnen de laatste aanpassingen aan de rapportage gedaan worden en gaan we deze met iedereen delen. We overwegen een deep dive te organiseren om bij de (on)mogelijkheden van deze data stil te staan, ook op het niveau van regionale bestemmingen en samen te bepalen of, en zo ja hoe, we deze manier van data verzameling een vervolg willen geven.

Deelnemers

NBTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze pilot. Wanneer er resultaten van de pilot zijn, worden andere deelnemers van de LDA, zoals enkele DMO’s, provincies en onderwijsinstellingen op de hoogte gesteld en gevraagd om advies.

Bekijk meer over dit onderwerp