Copyright: Beeldbank NBTC
Projecten

Pilot Datahub en voorspelmodel Overijssel

Naar aanleiding van de corona-uitbraak zijn veel partijen gestart met data verzamelen over bezoekersstromen en -gedrag. Om de dataontsluiting in de sector te verbeteren heeft MarketingOost het initiatief genomen om een datahub te ontwikkelen. Op dit platform brengen ondernemers, overheden en kennisinstituten data bij elkaar. De “community” kan via dit dataplatform bestaande vraagstukken efficiënter en effectiever analyseren. Een belangrijk vraagstuk is het ontwikkelen van een voorspelmodel ten behoeve van bezoekersmanagement. Big data-onderzoek via het platform maakt het mogelijk om op basis van de historische en real-time data uitspraken (voorspellingen) te doen over de toekomst. In de pilot wordt onderzocht op welke manier dit initiatief toekomstbestendig en schaalbaar gemaakt kan worden.  

Door op basis van de aanwezige big databronnen op het platform voorspellingen te maken:

  • kan beter worden ingespeeld op de guest journey (vooraf bezoekers verleiden met rust en ruimte, maar wel op basis van hun wensen en behoeften);
  • kunnen overheden betere (beleids)keuzes maken (onder andere door middel van crowd management, maar ook door gebiedsontwikkeling om bezoekers te verleiden naar andere plekken);
  • kunnen ondernemers hun business optimaliseren (onder andere door beter inzicht in inzet van personeel en type bezoekers).

In Giethoorn is vorig jaar voor het eerst een predictiemodel toegepast op basis van weer, verkeer en vakantiegegevens. De uitkomsten zijn gebruikt voor onder andere crowd management. Doorontwikkeling en opschaling met andere data en naar andere gebieden lijkt kansrijk en wordt op dit moment onderzocht. Dit project richt zich daarmee nadrukkelijk op de schaalbaarheid van de datahub naar andere provincies of regio’s en het verder ontwikkelen van een voorspellingsmodel rondom bezoekersstromen.

Doel

Een bijdrage leveren aan de verdere opschaling en inrichting van een dynamische datahub, waarmee het mogelijk is om een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor beter bezoekersmanagement op basis van big data en real-time informatie. De datahub verbetert de toegankelijkheid van de data voor de toeristische sector.

Resultaat

Het resultaat is een datahub om data over de sector goed te ontsluiten, met elkaar te delen en meer inzicht te krijgen in bezoekersstromen en -gedrag. Aan dit inzicht draagt ook het voorspellingsmodel bij dat op het platform draait. De opzet van de datahub is schaalbaar, zodat deze eventueel ook in andere regio’s of provincies geïmplementeerd kan worden.

Planning

In 2021 wordt gestart met het bouwen van de datahub en het ontwikkelen van het voorspellend model, dat in de zomer van 2021 getest zal worden. Met de feedback die dat oplevert, zal het model verbeterd worden, waarna het in het laatste kwartaal van 2021 klaar is voor implementatie.

Deelnemers

De projectleiding van dit pilotproject ligt bij MarketingOost. Zij weken hierbij nauw samen met een expertgroep waarin ook externe leden zitten.

Bekijk meer over dit onderwerp