Copyright: © Mark Oflynn via Unsplash
Projecten

Pilot Bruikbaarheid van financiële transactiedata

In het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT), zoals dat tot nu toe is uitgevoerd, vragen we inkomende, binnenlandse en uitgaande bezoekers naar hun uitgaven tijdens de vakantie of het dagje uit. Betalingen van bezoekers, die via de bank verlopen, kunnen op verschillende plekken in de keten worden getraceerd. Dat kan bijvoorbeeld bij de bank van de bezoekers, de bank van de aanbieder of bij een van de tussenpersonen (zogenoemde processoren) die de betalingstransacties tussen banken onderling regelen. Dat geldt ook voor betalingen met een pinpas of creditkaart. De vraag is of de financiële transactiedata de resultaten uit het OIT kan vervangen of aanvullen. 

Doel

Inzicht krijgen in de beschikbaarheid en bruikbaarheid van financiële transactiedata ter vervanging of ondersteuning van bestaande dataverzameling via het OIT. 

Resultaat

In dit project achterhalen we eerst of dergelijke financiële data ook uit bestaande databronnen te halen zijn. Daarvoor is het eerst nodig om inzicht te krijgen in het deel van de betalingsstromen die relevant zijn voor toerisme, in de verschillende transactiestromen en in de bereidheid van stakeholders om data te delen. Op basis daarvan wordt duidelijk welke databehoefte er precies is met betrekking tot financiële transactiedata en of deze matcht met de data die beschikbaar zijn over het toeristische betalingsverkeer. Ook wordt onderzocht wat binnen en buiten Nederland al gebeurt met dergelijke data en wat daarvan geleerd kan worden.

Bovenstaand onderzoek naar financiële data leidt tot een proof of concept dat gaat over de match tussen de wensen en mogelijkheden. Daaruit blijkt gedetailleerd wat de LDA wil met de financiële transactiedata over toerisme en wat daarvoor nodig is. De pilot wordt in twee fases uitgevoerd. Als in de eerste fase blijkt dat de data beschikbaar en bruikbaar, volgt een tweede fase waarin we met de data aan de slag gaan om te kijken of het mogelijk is om de financiële transactiedata op structurele manier in te zetten.

Planning

Fase 1 van dit project start na de zomer en loopt waarschijnlijk door tot en met het eerste kwartaal van 2022. Eventueel kan begin 2022 fase 2 worden opgestart.

Deelnemers

Het CBS voert dit project uit met ondersteuning van de projectleiding. De LDA overlegt met het CBS, NBTC en het ministerie van EZK.

Bekijk meer over dit onderwerp