Pinbetaling met creditcard
Copyright: © Mark Oflynn via Unsplash
Categorie:Nieuwsberichten

Resultaten pilot Financiële Transactiedata

5 apr. 2022

De eerste fase van de pilot over de bruikbaarheid van financiële transactiedata is afgerond. Deze verkenning en de hierbij behorende rapportage geeft een goed beeld van de huidige situatie op dit gebied en gaat in op de (on)mogelijkheden om financiële transactiedata in te zetten in het domein van toerismestatistieken.

Deze pilot, uitgevoerd door CBS, geeft inzicht in de beschikbaarheid en bruikbaarheid van financiële transactie data ter vervanging of ondersteuning van bestaande dataverzameling via o.a. het Onderzoek Inkomend Toerisme.

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies en voorstellen voor vervolgonderzoek. Ondanks de mitsen en maren aan het gebruik van financiële transactie data, lijken er op basis van deze verkenning toch voldoende aanknopingspunten te zijn om verder te gaan met het onderzoek naar de mogelijkheden van financiële transactiedata.

Bekijk de resultaten van de pilot.

Bekijk meer over dit onderwerp