Categorie:Nieuwsberichten

Online sessie 26 mei: LDA Economische Impact Toerisme

17 mei 2021

De toerismesector is belangrijk voor onze economie. Maar wat levert toerisme nu daadwerkelijk op voor een regio? Wat is de economische waarde van een bepaalde toeristisch-recreatieve voorziening? En wat zijn de economische impacts van ontwikkelingen van buitenaf of beleidsmaatregelen? Dit zijn vragen die overheden continu bezighouden, bij het actief sturen en stimuleren in toerisme en recreatie. Om meer inzicht te krijgen in hoe je de economische impact van toerisme in jouw gemeente, provincie of regio kunt meten, vond op 26 mei de online sessie ‘Economische Impact Toerisme’ plaats.

Presentaties
Tijdens de sessie hebben we inzicht gegeven in hoe je de economische impact van toerisme en recreatie in jouw gemeente, provincie of regio kan meten. In de presentatie van CBS kan je alles teruglezen over de blik van bovenaf: Van de landelijke economische impact op toerisme naar de doorvertaling op regionaal niveau. Dit is mogelijk voor de provincies en de vier grootste steden. De resultaten voor de provincie Gelderland en gemeente Amsterdam werden toegelicht.

In de presentatie van BUas (Breda University of Applied Sciences) kan je alles teruglezen over de nieuwe leidraad voor economische impactanalyses binnen toerisme en recreatie. Deze leidraad is ontwikkeld door CELTH (BUas en HZ University of Applied Sciences), Bureau Buiten, Decisio, Markteffect, het Mulier Instituut en ZKA. Samen vormen zij het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie, afgekort KNEITER. Het doel van de leidraad? De kwaliteit en vergelijkbaarheid verbeteren van economische impact studies, zodat op basis daarvan betere beslissingen genomen worden. De leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan dergelijke studies moeten voldoen, qua databronnen, methodes en definities. Ze duidt ook welke keuzes hierbij gemaakt moeten worden en wat de gevolgen zijn. Ga naar deze site voor het downloaden van de leidraad, beschikbaar in een versie voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Terugkijken
Mocht je de online sessie nog terug willen kijken, klik dan hier.

Bekijk meer over dit onderwerp