Categorie:Nieuwsberichten

LDA op Toerisme Top 2020

1 okt. 2020

Op maandag 28 september vond de Toerisme Top plaats met als thema ‘inspireren en innoveren in crisistijd’. Tijdens deze speciale virtuele editie is gesproken over hoe creativiteit en innovatie kunnen bijdragen aan een duurzaam herstel van de bestemming Nederland. Kennis en data stonden centraal bij één van de verdiepingssessie in de middag.

Allereerst gaf Marieke Politiek, Manager Intell & Insights bij NBTC, een korte update over de Landelijke Data Alliantie. Welke stappen zijn er gezet en aan welke projecten wordt momenteel gewerkt? Want ondanks corona staat de LDA niet stil! Zo werkt de alliantie aan een nieuw onderzoek onder internationale verblijfsgasten, maar wordt ook het dagbezoek vanuit Duitsland en België bij voldoende interesse onder de loep genomen. Cijfers over de binnenlandse vakantiemarkt worden vanaf 2021 door het CBS verzameld. Binnen de LDA spreken we met elkaar over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze data. En voor inzicht in de vrijetijdsmarkt is momenteel een werkgroep aan het kijken naar de mogelijkheden om hier verdiepend onderzoek op te doen. Kennisdeling over LDA activiteiten vindt plaats via de LDA website, nieuwsbrieven en kennissessie zoals deze.

Vervolgens ging Marieke in gesprek met drie mensen uit het netwerk die dag in, dag uit met toeristische data bezig zijn: Wendy Weijdema (Marketing Oost), Joost de Vries (Utrecht Marketing) en Harm IJben (Kenniscentrum Kusttoerisme/ HZ University). Onderwerp van gesprek was de actualiteit: heeft de coronacrisis tot nieuwe datavraagstukken geleid? En zo ja: hoe is men daar in de verschillende regio’s mee omgegaan? Hebben de verschillende druktemonitors tot de inzichten geleid waar men naar op zoek was en hoe zien de experts de toekomst van dergelijke instrumenten? Wil je het gesprek terugzien? Kijk dan hier.

Bekijk meer over dit onderwerp