Categorie:Nieuwsberichten

Geslaagde LDA Kennissessie op 24 juni over Doelgroepsegmentatie

28 juni 2021

De online kennissessie over Doelgroepsegmentatie de LDA heeft gehouden, kreeg veel belangstelling. In de sessie zijn zowel Leefstijlvinder (voor de binnenlandse markt) als Glocalities (voor de internationale markt) aan de orde gekomen. NBTC heeft in deze sessie een inkijkje gegeven in hoe NBTC aan de slag is gegaan met het Glocalities model. Daarna is er een toelichting gegeven over Leefstijlvinder, gevolgd door twee voorbeelden uit de praktijk waarbij de Leefstijlvinder is ingezet.

Het eerste voorbeeld geeft inzicht in hoe Gebiedscoöperatie het Buijtenland van Rhoon aan de hand van doelgroepsegmentatie aan de slag is gegaan met een gebiedsvisie door Jikke van Haeften (ZKA Leisure Consultants).

Het tweede voorbeeld geeft een toelichting op de positionering en marketingactiviteiten van de Gooi en Vechtstreek gericht op de stijlzoekers van de Leefstijlvinder door Simone Maas (Insiders) en Mariëtte Zivkovic-Laurenta (Visit Gooi & Vecht).

In de afsluiting is stil gestaan bij de mogelijke vervolgstappen voor als je met Glocalities aan de slag wilt.

Je kunt de online LDA Kennissessie Doelgroepsegmentatie hier terug kijken.

Heb je specifieke interesse in één van de presentaties, dan kun je die ook hier terugvinden:

Bekijk meer over dit onderwerp