Over LDA

De Landelijke Data Alliantie (LDA) is een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land.

Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau wordt veel toeristisch onderzoek gedaan. Binnen de LDA informeren we elkaar over deze onderzoeksactiviteiten en delen we de inzichten die eruit voortkomen. Waar nodig zorgen we voor gezamenlijk geformuleerde onderzoeks- en datavraagstukken en voor verbeterde data en inzichten. Zo ontstaan meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Vrijetijdseconomie

Onze deelnemers zijn allemaal actief in de vrijetijdseconomie. De gemene deler is behoefte aan afstemming over bestaande data en inzichten, de wens om waar nodig aanvullende data te verzamelen en de motivatie om relevante data en inzichten te delen en ontsluiten.

Perspectief 2030

De LDA komt voort uit Perspectief 2030, de breed gedragen visie op bestemming Nederland. Actuele, volledige en soms ook nieuwe data worden hierin benoemd als randvoorwaardelijk voor de missie om iedere Nederlander te laten profiteren van de verdere groei van het aantal internationale toeristen in ons land.

Jaaroverzicht 2021

De Landelijke Data Alliantie heeft afgelopen jaar weer veel stappen gezet. Veel nieuwe onderzoeken zijn gestart en we hebben meer inzicht gekregen in methoden en databronnen. Daarnaast hebben we door middel van online sessies veel kennis gedeeld rondom onder andere de economische impact van toerisme en bezoekersmanagement. Met de infographic brengen we het afgelopen jaar in beeld. Én we kijken vooruit naar de focuspunten voor 2022.

Interviews met betrokkenen bij de LDA:

Informatie over LDA

Aansluiten?

Iedere organisatie met behoefte aan data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland is welkom in ons LDA-netwerk. Lees hier meer over de mogelijkheden.