Categorie:Onderzoeksthema’s

Toeristisch aanbod

Naast inzicht in de vraagzijde van de markt is er behoefte aan kennis over de aanbodzijde van toerisme en recreatie in Nederland. Welke ontwikkelingen zien we bijvoorbeeld bij verblijfsaccommodaties, attracties en horecagelegenheden? In hoeverre sluit dit aanbod per stad of regio aan op de vraag? Maar ook: hebben we voldoende kwalitatief goed personeel om de gewenste toeristische diensten te kunnen leveren? 

Relatie met Perspectief 2030

Als we weten hoe zowel aanbod als vraag zich ontwikkelen, krijgen we zicht op de kans om het bezoek in ons land te spreiden. Ook de ontwikkelrichtingen voor duurzaamheid en gastvrijheid tekenen zich met deze inzichten duidelijker af.

Aandachtspunten 2020-2024

  • Verbeteren inzicht in aanbodzijde van toeristisch Nederland.
  • Verbeteren inzicht in beschikbaarheid van en behoefte aan human resources in de gastvrijheidssector.
  • Inzichten leveren die bijdragen aan een betere match tussen regionale vraag en aanbod.

Nieuw: Arbeidsmarktmonitor Toerisme

Binnen het Data Center Toerisme (DCT) heeft NBTC een Arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Een dashboard met daarin een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Het dashboard biedt een mooi basis en is ook nog in ontwikkeling. Zo wordt het dit jaar nog aangevuld met 2019 data en volgt volgend jaar de 2020 data.

Beter zicht op het aanbod van verblijfsaccommodaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau stimuleert datagedreven toeristische en ruimtelijke beleidskeuzes.

Bekijk meer over dit onderwerp