Onderzoek Inkomend Toerisme 2021

De behoefte aan nieuwe data over internationaal toerisme in Nederland is groot. Het gaat dan bijvoorbeeld over wie er naar ons land komen, met welk doel, wat deze bezoekers hier doen en hoeveel ze tijdens hun verblijf uitgeven. Het Onderzoek Inkomend Toerisme werd voor het laatst uitgevoerd in 2014, dus nieuwe data is wenselijk. Ook is er behoefte aan regionalisering van de gegevens. Een projectgroep van de LDA werkt aan dit vraagstuk, met als doel nieuwe en bruikbare data te kunnen gaan verzamelen voor Nederland als geheel en in het bijzonder voor regio’s binnen Nederland. Binnen de LDA vindt over dit onderzoek verdere afstemming plaats.

Doel

Het doel van dit project is het verzamelen van nieuwe inzichten over internationaal toerisme in Nederland. Hierbij is er aandacht voor bezoekers met verschillende reismotieven, zoals vakantie, zaken en bezoek aan familie en/of vrienden. Het gaat om het verzamelen van data voor zowel Nederland als geheel als data voor regio’s binnen Nederland.

Resultaat

Het onderzoek geeft inzicht in de customer journey en het profiel van buitenlandse verblijfsbezoekers. Hiernaast brengen we de (economische) impact van het inkomend verblijfstoerisme in kaart en ontstaat een helder beeld van de omvang van de verschillende typen verblijfsbezoekers (leisure, zakelijk, familiebezoek, particuliere verhuur). De resultaten worden gedeeld middels een online dashboard, met regelmatige updates. Ook komt er in ieder geval een algemene publicatie met de uitkomsten op hoofdlijnen voor de totale bestemming Nederland ten behoeve van de toeristische sector.

Planning

Inmiddels is het veldwerk van dit onderzoek gestart in Duitsland en België. Tijdens het onderzoek houden we de ontwikkelen op het gebied van Corona nauwgezet in de gaten en zullen het veldwerk pauzeren als de restricties daar aanleiding toe geven. Het is de bedoeling om het onderzoek in het voorjaar uit te breiden naar meer landen. De gehele veldwerkperiode zal uiterlijk 16 maanden in beslag nemen en loopt door tot tenminste eind dit jaar. De rapportage van de volledige resultaten volgt daarna. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het dashboard, waarin de eerste data beschikbaar komt.

Pilots

Op dit moment wordt gewerkt aan 3 verschillende pilots die gerelateerd zijn aan het Onderzoek Inkomend Toerisme. Deze pilots worden uitgevoerd om nieuwe methoden in de praktijk te testen en om te kijken of structurele methodieken ontwikkeld kunnen worden om tot betere inzichten te komen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan een toekomstbestendige datastroom binnen toerisme en voor iedereen actief in de toeristische sector.

Deelnemers 

NBTC verzorgt de projectleiding van het nieuwe Onderzoek Inkomend Toerisme. Bij de gedachtevorming over het onderzoek is een werkgroep betrokken, met hierin verschillende LDA-deelnemers.