Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

Thema: Toeristisch aanbod

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. De wens is om tot een (meer) volledig beeld van het aanbod van alle vormen van verblijfsaccommodaties in Nederland te komen, inclusief vast kamperen, tweede woningen, jachthavens en particuliere verhuur. Deze verkenning worden alle noodzakelijke voorbereidingen voor een landelijke meting getroffen.

Bron: LDA, mei 2022

Uit de testen bleek dat naar schatting 80%-85% van alle toeristische verblijfsaccommodaties (exclusief particuliere verhuur) via de uitgevoerde werkwijze met de geselecteerde landelijke bronnen in kaart kan worden gebracht. Lees er alles over in de publicatie hieronder.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over de bronnen die inzicht bieden in het verblijfsaanbod?

Download de publicatie