Cijfers

Actualisatie regionaal inzicht in toeristische druk: gasten en overnachtingen 

Thema: Impact van toerisme

In 2020 is het Data Center Toerisme (DCT) gestart met het regionaliseren van CBS-SLA cijfers om meer inzicht te geven in toeristische druk in bepaalde regio's. Het DCT heeft toen de toeristische druk in kaart gebracht voor de meeste van de 40 COROP-gebieden in Nederland. COROP-gebieden zijn clusters van aangrenzende gemeenten binnen een provincie. De data is geactualiseerd en bevat cijfers t/m oktober 2022. Dit project heeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel gasten en overnachtingen vinden er plaats in de verschillende COROP-gebieden
  • Hoe druk is het op verschillende plekken in Nederland?
  • Hoe heeft deze druk zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? 

Om toeristische druk te meten hebben we gekeken naar de intensiteit en dichtheid van verblijfsbezoekers in een regio. De gegevens hiervan zijn inzichtelijk gemaakt op COROP-niveau.

Bij de actualisatie van de cijfers is er onderscheid gemaakt, waar mogelijk, naar herkomst van de bezoeker en type accommodatie waar de gasten verbleven. De herkomst van bezoeker is uitgesplitst naar:

  • Binnen- en buitenland
  • Buurlanden (BE, DE, UK)
  • Overig Europa
  • Intercontinentaal

De type accommodaties zijn uitgesplitst in:

  • Totaal accommodatie
  • Hotels, pensions en jeugdaccommodaties
  • Verblijfsrecreatie

De cijfers zijn beschikbaar in verschillende Excel documenten. Daarnaast is er een publicatie beschikbaar met een uitgebreide toelichting van het project.

Bekijk hier de gasten en overnachtingen cijfers op COROP niveau (2013-2022):