Eerste zomerse dag - volle terrassen in Utrecht
Copyright: © Erik van 't Woud via Hollandse Hoogte / ANP Foto
Categorie:Onderzoeksthema’s

Bezoekers: omvang en profiel

Er is behoefte aan actuele gegevens over het aantal bezoekers dat we ontvangen, zowel op landelijk niveau als in specifieke regio’s en steden. Hierbij gaat het om gasten (dag- en verblijfsbezoek) en hun overnachtingen in alle accommodatietypen, dus ook gasten die verblijven in niet-geregistreerde accommodatievormen, zoals in particuliere woningen (Airbnb) of op pleziervaartuigen.

Relatie met Perspectief 2030 

Door niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit, krijgen we inzicht in de toekomstige drukte in een bepaald gebied en kunnen we inschatten in hoeverre we hierop zijn voorbereid. 

Aandachtspunten 2024-2028 

  • Delen van inzicht in omvang en profiel van (inter)nationale dag- en verblijfsbezoekers (zowel toeristisch als zakelijk) naar regio.
  • Herhalen van het Nationale Vrijetijdsonderzoek, Onderzoek Inkomend Toerisme en Onderzoek Inkomend Dagbezoek volgens vastgestelde cyclus.
  • Opzetten van een aanvullend Vakantie onderzoek op de binnenlandse markt.
  • Inzicht in het toeristische verblijfsaanbod in Nederland.
  • Toekomstig bezoek (korte en lange termijn) beter voorspellen naar regio/stad d.m.v. forecasting modellen.
Kind in de kersenboomgaard
Categorie: Projecten

Onderzoek vakantiegedrag Nederlanders

In 2021 is het CBS gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek is een vervolg op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De provincies hebben geïnvesteerd in steekproefverhoging (2021 en 2022), waardoor meer analyses op provincieniveau mogelijk zijn.

Foto van schilderij meisje met de parel
Categorie: Projecten

Onderzoek Inkomend Toerisme 2021/2022

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Fotograaf bij de Maeslant Stormvloedkering
Categorie: Projecten

Inkomend dagbezoek vanuit Duitsland en België

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

Wandelen op de Posbank bij Rheden
Categorie: Projecten

Inzicht in vrijetijdsgedrag

Het nieuwe Nederlands Vrijetijdsonderzoek (NVTO) geeft inzicht in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders.

Bekijk meer over dit onderwerp